TNN online มารู้จักเจ้าหนูยักษ์ คาปิบารา ที่กำลังอยู่กระแสโลกออนไลน์

TNN ONLINE

InfoGraphic

มารู้จักเจ้าหนูยักษ์ คาปิบารา ที่กำลังอยู่กระแสโลกออนไลน์

มารู้จักเจ้าหนูยักษ์ คาปิบารา ที่กำลังอยู่กระแสโลกออนไลน์

คาปิบารา (Capybara) เป็นหนู สัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Hydrochaeris hydrochaeris เป็นสมาชิกของสกุล Hydrochoerus และมีสมาชิกที่อยู่ในสกุลเดียวกันที่หลงเหลืออยู่นั้นคือ Hydrochoerus isthmius

มารู้จักเจ้าหนูยักษ์ คาปิบารา ที่กำลังอยู่กระแสโลกออนไลน์

คาปิบาราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่บนบก แต่ใช้เวลาไม่น้อยในแต่ละวันอยู่ในน้ำ ถิ่นที่อยู่จะเป็นสระน้ำ แม่น้ำ ทะเลสาบในพื้นที่ป่าดิบชื้นหรือทุ่งหญ้าและป่าโปร่งซาวันนา

เป็นสัตว์สังคมที่มีการอยู่รวมกับคาปิบาราตัวอื่นๆ เป็นรวมกลุ่มของหลายๆ ครอบครัวมารวมกันโดยมีจำนวนสมาชิกรวมกันประมาณ 10-20 ตัว โดยจะมีเพศผู้ที่เป็นจ่าฝูง และสมาชิกจะประกอบด้วยเพศเมียและลูกๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง