TNN online 10 พรรคการเมือง ที่ได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด จากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง

TNN ONLINE

InfoGraphic

10 พรรคการเมือง ที่ได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด จากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง

10 พรรคการเมือง ที่ได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด จากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง

พรรคไหนได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่

10 พรรคการเมือง ที่ได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด จากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง

อันดับ 1 พรรคก้าวไกล 47,454,254.82 บาท

อันดับ 2 พรรคประชาธิปัตย์ 10,202,779.90 บาท

อันดับ 3 พรรคเพื่อไทย 6,158,203.80 บาท

อันดับ 4 พรรคกล้า 6,028,087.89 บาท

อันดับ 5 พรรคภูมิใจไทย 3,813,531.47 บาท

อันดับ 6 พรรคพลังประชารัฐ 3,415,012.33 บาท

อันดับ 7 พรรคไทยภักดี 2,763,126.04 บาท

อันดับ 8 พรรคเสรีรวมไทย 2,480,332.39 บาท

อันดับ 9 พรรคไทยธรรม 1,875,028.08 บาท

อันดับ 10 พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1,801,388.84 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง