TNN online สรุปครบทุกขั้นตอน "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

TNN ONLINE

InfoGraphic

สรุปครบทุกขั้นตอน "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

สรุปครบทุกขั้นตอน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

สรุปครบทุกขั้นตอน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เริ่ม 8 มี.ค. 2566

สรุปครบทุกขั้นตอน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com สรุปครบทุกขั้นตอน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เริ่ม 8 มี.ค. 2566

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5  และมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการนั้น 

ล่าสุด ททท. ได้กำหนดรายละเอียดและช่วงเวลาดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกิจกรรมแรกที่จะเริ่มในเดือนก.พ. คือเปิดให้ ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พักรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯในเฟสก่อนหน้านี้ ลงทะเบียนสมัครร่วมโครงการ ทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  ระหว่างวันที่  8-15 ก.พ. 2566

รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พักรายใหม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อรับอานิสงส์จากมาตรการสนับสนุนฟื้นฟูการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลคาดว่าภายใต้งบประมาณดำเนินโครงการ 2,016 ล้านบาท จะกระตุ้นให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 12,539 ล้านบาท 

กำหนดเวลาใช้สิทธิร่วมโครงการของประชาชนทั่วไป

สำหรับกำหนดเวลาใช้สิทธิร่วมโครงการของประชาชนทั่วไปนั้น ททท. จะเปิดระบบให้เริ่มจองโรงแรม/ที่พัก ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.-27 เม.ย. 2566 เริ่มเข้าพักได้ในวันที่ 11 มี.ค.- 30 เม.ย. 2566

ทั้งนี้ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 มีจำนวนสิทธิทั้งสิ้น 560,000 สิทธิ รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรม/ที่พักร้อยละ40 สูงสุด 3,000 บาทต่อห้อง สามารถรับสิทธิ์สูงสุด 5 สิทธิต่อคน โดยไม่นับรวมสิทธิที่ใช้ในเฟสก่อนหน้า โดยผู้ใช้สิทธิจะต้องติดต่อจองที่พักกับผู้ประกอบการโดยตรง อย่างน้อย 3 วันล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก

พร้อมกันนี้ รัฐบาลยังสนับสนุน E-Voucher 600 บาทต่อวัน แต่ไม่มีการสนับสนุนค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน และในการดำเนินโครงการในเฟส 5 มีการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตที่เข้มงวด หากพบการกระทำผิด ททท. จะเป็นผู้แทนรัฐบาลในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการภาคประชาชน

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน

มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับประชาชน

- ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

หมายเหตุ เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

- ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

- ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย

- จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม

- ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม

- จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

- Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ) 

- Check-out

- เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

- ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

* กรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้ เมื่อ check-out แล้ว เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง