TNN online น่ารักสมวัยนางสาวไทย 2566 สักการะศาลหลักเมืองพัทลุงเสริมสิริมงคลกิจกรรมเก็บตัววันแรก

TNN ONLINE

บันเทิง

น่ารักสมวัยนางสาวไทย 2566 สักการะศาลหลักเมืองพัทลุงเสริมสิริมงคลกิจกรรมเก็บตัววันแรก

น่ารักสมวัยนางสาวไทย 2566 สักการะศาลหลักเมืองพัทลุงเสริมสิริมงคลกิจกรรมเก็บตัววันแรก

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2566 ได้เดินทางมาสักการะศาลเจ้าหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่พัทลุงเพื่อเป็นสิริมงคล รวมถึงโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของพัทลุง ผ่านกิจกรรมสานต่อประเพณีไทยที่มีเสน่ห์

น่ารักสมวัยนางสาวไทย 2566 สักการะศาลหลักเมืองพัทลุงเสริมสิริมงคลกิจกรรมเก็บตัววันแรก

น่ารักสมวัยนางสาวไทย 2566 สักการะศาลหลักเมืองพัทลุงเสริมสิริมงคลกิจกรรมเก็บตัววันแรก

น่ารักสมวัยนางสาวไทย 2566 สักการะศาลหลักเมืองพัทลุงเสริมสิริมงคลกิจกรรมเก็บตัววันแรก

น่ารักสมวัยนางสาวไทย 2566 สักการะศาลหลักเมืองพัทลุงเสริมสิริมงคลกิจกรรมเก็บตัววันแรก

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2566 ได้เดินทางมาสักการะศาลเจ้าหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่พัทลุงเพื่อเป็นสิริมงคล รวมถึงโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของพัทลุง ผ่านกิจกรรมสานต่อประเพณีไทยที่มีเสน่ห์ โดยสาวงามทั้ง 47 คน ได้สวมผ้าพื้นถิ่นร่วมสมัย โชว์เอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคสวยงามสมวัยสาวยุคใหม่ ในกิจกรรมเก็บตัววันแรก(เมื่อวันที่ 5 มี..66)

น่ารักสมวัยนางสาวไทย 2566 สักการะศาลหลักเมืองพัทลุงเสริมสิริมงคลกิจกรรมเก็บตัววันแรก

น่ารักสมวัยนางสาวไทย 2566 สักการะศาลหลักเมืองพัทลุงเสริมสิริมงคลกิจกรรมเก็บตัววันแรก

น่ารักสมวัยนางสาวไทย 2566 สักการะศาลหลักเมืองพัทลุงเสริมสิริมงคลกิจกรรมเก็บตัววันแรก

น่ารักสมวัยนางสาวไทย 2566 สักการะศาลหลักเมืองพัทลุงเสริมสิริมงคลกิจกรรมเก็บตัววันแรก

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 20ภาพ

ข่าวแนะนำ