TNN "เลือกตั้งซ่อมระยอง" กกต.ประกาศผลไม่เป็นทางการ เช็กคะแนนที่นี่!

TNN

เลือกตั้ง2566

"เลือกตั้งซ่อมระยอง" กกต.ประกาศผลไม่เป็นทางการ เช็กคะแนนที่นี่!

เลือกตั้งซ่อมระยอง กกต.ประกาศผลไม่เป็นทางการ เช็กคะแนนที่นี่!

เลือกตั้ง 2566 กกต.สรุปผลคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ระยอง เขต 3 ไม่เป็นทางการ ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล ได้คะแนน มากที่สุด เตรียมประกาศรับรองผล

เลือกตั้ง 2566 กกต.สรุปผลคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ระยอง เขต 3 ไม่เป็นทางการ ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล ได้คะแนน มากที่สุด เตรียมประกาศรับรองผล


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง


ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เป็นวันเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง จึงขอ ประชาสัมพันธ์ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ โดยเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้


1. นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ ก้าวไกล พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 39,296 


2. นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 26,376


3. ร้อยตำรวจตรีเรืองชัย สมบัติภูธร พรรคแรงงานสร้างชาติ ได้คะแนน 881


-จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,582 คน


-จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 69,284 คน


-บัตรดี 66,553 บัตร (ร้อยละ56.52)


-บัตรเสีย 899 บัตร (ร้อยละ1.29)


-บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,832 บัตร (ร้อยละ 2.64)เลือกตั้งซ่อมระยอง กกต.ประกาศผลไม่เป็นทางการ เช็กคะแนนที่นี่! ภาพจาก กกต.

 
แฟ้มภาพ TNN Online
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง