TNN online “อุ๊งอิ๊ง”นำทัพบุกปากน้ำ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

“อุ๊งอิ๊ง”นำทัพบุกปากน้ำ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ

“อุ๊งอิ๊ง”นำทัพบุกปากน้ำ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ

พรรคเพื่อไทย เปิดเวทีปราศรัย ‘คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน เพื่อคนสมุทรปราการ’ ที่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท่ามกลางกองเชียร์และชาวบ้านในบริเวณนี้เดินทางมาเพื่อรับฟังจำนวนมาก

“อุ๊งอิ๊ง”นำทัพบุกปากน้ำ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ

พรรคเพื่อไทย เปิดเวทีปราศรัย ‘คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน เพื่อคนสมุทรปราการ’ ที่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท่ามกลางกองเชียร์และชาวบ้านในบริเวณนี้เดินทางมาเพื่อรับฟังจำนวนมาก

“อุ๊งอิ๊ง”นำทัพบุกปากน้ำ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ

นำโดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย , นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย , นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายจาตุรนต์ ฉายแสง กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย , นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย  

“อุ๊งอิ๊ง”นำทัพบุกปากน้ำ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ

“อุ๊งอิ๊ง”นำทัพบุกปากน้ำ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ

“อุ๊งอิ๊ง”นำทัพบุกปากน้ำ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ

พร้อมด้วยแกนนำพรรค ได้แก่ นายพานทองแท้ ชินวัตร ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ..พรรคเพื่อไทย , นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกพรรคเพื่อไทย รวมทั้งว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ..สมุทรปราการพรรคเพื่อไทย ได้แก่ ..แพรวพรรณ พุกพิบูลย์ , นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ , นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย , นางสัมฤทธิ์ เหมะ , นายนิธิพล บุญเพ็ชร , ..นฤมล ธารดำรงค์ , นายประชา ประสพดี , นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์

“อุ๊งอิ๊ง”นำทัพบุกปากน้ำ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร กล่าวว่า ในสมัยคุณพ่อ “ทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรี เคยเดินทางมาคุมไซต์ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิจนแล้วเสร็จ ส่งผลให้เศรษฐกิจใน .สมุทรปราการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงสมัยรัฐบาลเพื่อไทยภายใต้การบริหารของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็เช่นกัน

“อุ๊งอิ๊ง”นำทัพบุกปากน้ำ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ

สมุทรปราการเป็น 1 ใน 7 จังหวัดแรกที่ได้ขึ้นค่าแรงเป็น 300 บาทต่อวัน เลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทย มีนโยบายขึ้นค่าแรงเป็น 600 บาทต่อวัน  หากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลค่าแรงจะปรับขึ้นทันทีไม่เกินต้นปีหน้า พร้อมย้ำนโยบาย ‘คิดใหญ่ ทำเป็น’ จากพรรคเพื่อไทยอีกมากมายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ 

“อุ๊งอิ๊ง”นำทัพบุกปากน้ำ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ

นอกจากนี้นโยบายในระยะสั้น เช่น เติมเงินให้ครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาท, Digital wallet ก็มีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน(เมื่อวันที่ 28 มี..66)

“อุ๊งอิ๊ง”นำทัพบุกปากน้ำ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งระบบ

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์

อัลบัมรูปภาพ 33ภาพ

ข่าวแนะนำ