TNN online “พิธา”เปิดตัว 33 ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พร้อมนโยบายแก้ปัญหาคนกรุง

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

“พิธา”เปิดตัว 33 ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พร้อมนโยบายแก้ปัญหาคนกรุง

“พิธา”เปิดตัว 33 ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พร้อมนโยบายแก้ปัญหาคนกรุง

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร กทม.ทั้ง 33 เขต และเปิดนโยบายระดับชาติที่ตอบโจทย์คน กทม. ว่า กทม.เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกลอยู่แล้ว ถือเป็น Popular Vote 8 แสนกว่าคะแนน ทั้ง 33 เขตที่ส่งผู้สมัคร ซึ่งเราพยายามรักษาเขตเดิมและเพิ่มเติมเขตใหม่ ด้วยการทำงานอย่างต่อเนื่อง

“พิธา”เปิดตัว 33 ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พร้อมนโยบายแก้ปัญหาคนกรุง

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร กทม.ทั้ง 33 เขต และเปิดนโยบายระดับชาติที่ตอบโจทย์คน กทมว่า กทม.เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกลอยู่แล้ว ถือเป็น Popular Vote 8 แสนกว่าคะแนน ทั้ง 33 เขตที่ส่งผู้สมัคร ซึ่งเราพยายามรักษาเขตเดิมและเพิ่มเติมเขตใหม่ ด้วยการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

“พิธา”เปิดตัว 33 ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พร้อมนโยบายแก้ปัญหาคนกรุง

“พิธา”เปิดตัว 33 ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พร้อมนโยบายแก้ปัญหาคนกรุง

แคนดิเดทที่มีความสดใหม่และคนทำงานในพื้นที่มาโดยตลอด พรรคก้าวไกลจะพิสูจน์ให้เห็นว่าคำว่า ..แบบพื้นที่ดี สภาเด่น มีลักษณะแบบไหนบ้าง รวมถึง .กทมของพรรค ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ประสบการณ์ในการทำงานสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคน กทม.ได้ดีจริง

“พิธา”เปิดตัว 33 ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พร้อมนโยบายแก้ปัญหาคนกรุง

“พิธา”เปิดตัว 33 ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พร้อมนโยบายแก้ปัญหาคนกรุง

เมื่อถามว่าการมีผู้สมัครเดิมที่ลงครั้งที่แล้วเพียง 2 คน จะมีผลหรือไม่ นายพิธา ย้ำว่าประสบการณ์ที่ได้พิสูจน์แล้วอย่างวันนี้จะได้รับฟังปัญหาจากนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ..กทมและนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ..กทมซึ่งเป็นผู้แก้ไขปัญหาในพื้นที่มาโดยตลอด เช่น น้ำท่วม รถติด ขณะเดียวกันในสภาก็มีการอภิปรายได้ดี

“พิธา”เปิดตัว 33 ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พร้อมนโยบายแก้ปัญหาคนกรุง

“พิธา”เปิดตัว 33 ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พร้อมนโยบายแก้ปัญหาคนกรุง

ส่วนจุดเด่นในพื้นที่ กทม.ของพรรค มีอะไรบ้าง นายพิธา กล่าวว่า จุดเด่นคงเป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี และมีนโยบายที่จับต้องได้ดี ที่ สามย่านมิตรทาวน์(เมื่อวันที่ 12 มี..66)

“พิธา”เปิดตัว 33 ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พร้อมนโยบายแก้ปัญหาคนกรุง

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 38ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง