TNN online เปิดสาเหตุ สภาพอากาศวันนี้ ทำไมหลายพื้นที่ "หมอกลงจัด"

TNN ONLINE

Earth

เปิดสาเหตุ สภาพอากาศวันนี้ ทำไมหลายพื้นที่ "หมอกลงจัด"

เปิดสาเหตุ สภาพอากาศวันนี้ ทำไมหลายพื้นที่ หมอกลงจัด

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสาเหตุ สภาพอากาศวันนี้ ทำไมหลายพื้นที่ "หมอกลงจัด" กระทบทัศนวิสัยการมองเห็น

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสาเหตุสภาพอากาศวันนี้ ทำไมหลายพื้นที่ "หมอกลงจัด" กระทบทัศนวิสัยการมองเห็น

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงข่าวสภาพอากาศ : หมอก บริเวณกรุงเทพมหานครและประเทศไทย

ตามที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับสภาพอากาศในตอนเช้าที่มีลักษณะคล้าย "หมอก" หรือ "PM 2.5" บริเวณกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหรือต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ปรากฎสภาพอากาศ นั้น

กรมอุตุนิยมวิทยา ขอชี้แจงว่า จากการติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในระยะ 2-3 วันนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง 

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้

สำหรับกรุงเทพมหานคร ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกัน โดยมีความเร็วลมประมาณ 10-20 กม./ชม. เป็นลมที่พัดจากทะเลนำความชื้นเข้าปกคลุมก่อให้เกิดหมอกเหนือพื้นดินได้ในเวลากลางคืน และจางหายไปในเวลาเช้าภายหลังดวงอาทิตย์ขึ้น เกิดจากในตอนกลางคืนพื้นดินจะคายความร้อนหรือแผ่รังสีออกได้มากเป็นเหตุให้พื้นดินเย็นลง 

อากาศในชั้นล่างที่อยู่ใกล้พื้นดินจะเย็นลงด้วย จนมีอุณหภูมิเท่ากับจุดน้ำค้างทำให้ไอน้ำในอากาศที่อยู่ใกล้พื้นดินกลั่นตัวเกิดเป็นหมอก โดยลักษณะอากาศที่นิ่งและลมอ่อน 

ประกอบกับในช่วงเช้ากิจกรรมของคนในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดฝุ่นละอองมากขึ้นในตอนเช้า เช่นเดียวกัน จึงเกิดการคลุกเคล้าของหมอกและฝุ่นรวมกันได้ ส่งผลให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลง

หากมีสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยสภาพอากาศ สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทร. 02-399-4012-3 Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา Application Thai

weather และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th


เปิดสาเหตุ สภาพอากาศวันนี้ ทำไมหลายพื้นที่ หมอกลงจัด

ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
เปิดสาเหตุ สภาพอากาศวันนี้ ทำไมหลายพื้นที่ หมอกลงจัด

ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

 


ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา / ผู้สื่อข่าวจ.ขอนแก่น


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง