TNN online นนทบุรี เปิด walk in ฉีดซิโนฟาร์มฟรี จำนวน 1,500 คน เช็กด่วนเลย!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นนทบุรี เปิด walk in ฉีดซิโนฟาร์มฟรี จำนวน 1,500 คน เช็กด่วนเลย!

นนทบุรี เปิด walk in ฉีดซิโนฟาร์มฟรี จำนวน 1,500 คน เช็กด่วนเลย!

นนทบุรี เปิดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป walk in ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรีพรุ่งนี้ จำนวน 1,500 คน แจกบัตรคิว 13.00 น.

วันนี้( 28 ก.ย.64) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า เปิดรับวอล์กอิน (walk in) วัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 2 จำนวน 1,500 คน สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยและทำงานในจังหวัดนนทบุรี

ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน รอบฉีดวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานจอดรถ ชั้น 2 โซนสีเขียว (ประตู 2C) เท่านั้น

เอกสารที่ใช้ (กรณีมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี)

1.บัตรประชาชน

เอกสารที่ใช้ (กรณีไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี)

1.บัตรประชาชน

2.หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน และเจ้าบ้านเซ็นรับรอง

ดาวน์โหลดได้ที่ ===>https://drive.google.com/.../1IVUkr4eURfhOsjxkWLm.../view...


ข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ