TNN online เปิดข้อมูลระหว่างรอผลตรวจโควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดข้อมูลระหว่างรอผลตรวจโควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

เปิดข้อมูลระหว่างรอผลตรวจโควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเปิดข้อมูลระหว่างรอผลตรวจโควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

ภาพจาก TNN ONLINE

วันนี้ (20ก.ย.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 12,709 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,962 ราย ผู้ป่วย จากการค้นหาเชิงรุก 878 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 858 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,460,323 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่วยกลับบ้าน 11,125 ราย หายป่วยสะสม 1,313,718 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 132,573 ราย เสียชีวิต 106 ราย

ทั้งนี้ ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดข้อมูล ระหว่างรอผลตรวจโควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งดใกล้ชิดกับคนในครอบครัว แยกกักตัว ให้ห่างจากคนในบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ

- งดออกไปสถานที่ชุมชนหรือที่มีคนจำนวนมาก

- ทางที่ดีคือ งดออกจากที่พักหรือจังหวัดที่อาศัยจนกว่าจะทราบผลตรวจ

- ป้องกันการแพร่เชื้อด้วยการกักตัวเองระหว่างรอผลตรวจ


เปิดข้อมูลระหว่างรอผลตรวจโควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

เปิดข้อมูลระหว่างรอผลตรวจโควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

เปิดข้อมูลระหว่างรอผลตรวจโควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

เปิดข้อมูลระหว่างรอผลตรวจโควิด-19 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร


ข่าวแนะนำ