เช็กสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น กับ MENTAL HEALTH CHECK IN

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น กับ MENTAL HEALTH CHECK IN

เช็กสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น กับ MENTAL HEALTH CHECK IN

เช็กสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น MENTAL HEALTH CHECK IN เช็กสุขภาพใจว่าความเครียดอยู่ในระดับใดและความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์โควิด 19 ได้ที่ www.checkin.dmh.go.th

วันนี้ (22 ส.ค.64) กรมสุขภาพจิต เปิด "MENTAL HEALTH CHECK IN" เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว

โดยการประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ

S : Stress (เครียด)

B : Burnout (ภาวะหมดไฟ)

S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย)

D : Depression (ซึมเศร้า)

เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทราบผลการประเมินทันที พร้อมทั้งยังมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลภาพรวมทั่วประเทศ ว่าแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงในภาวะต่างๆ จำนวนเท่าใด

วิธีการใช้งาน MENTAL HEALTH CHECK-IN

1.ช่องทางที่ 1 เข้าใช้งานผ่าน Web Browserให้ทำการเปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วทำการพิมพ์โดเมนเนมต่อไปนี้ https://checkin.dmh.go.th ลงในช่อง URL แล้วกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์

โควิด-19 คุณเครียดระดับไหน? เช็กสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น MENTAL HEALTH CHECK IN

2.ช่องทางที่ 2 เข้าใช้งานผ่าน QR Code ให้ทำการสแกน QR Code ที่มีการประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ

โควิด-19 คุณเครียดระดับไหน? เช็กสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น MENTAL HEALTH CHECK IN

3.จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้าหลักของ MENTAL HEALTH CHECK-IN

โควิด-19 คุณเครียดระดับไหน? เช็กสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น MENTAL HEALTH CHECK IN

4.สามารถกดทำแบบประเมินตัวเองได้ทันที

เช็กสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น กับ MENTAL HEALTH CHECK IN


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง