ผู้ว่าฯหมูป่า ออกหนังสือชมทุกอำเภอ ร่วมป้องกันโควิดจนลำปางติดเชื้อน้อย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ผู้ว่าฯหมูป่า ออกหนังสือชมทุกอำเภอ ร่วมป้องกันโควิดจนลำปางติดเชื้อน้อย

ผู้ว่าฯหมูป่า ออกหนังสือชมทุกอำเภอ ร่วมป้องกันโควิดจนลำปางติดเชื้อน้อย

ผู้ว่าฯลำปาง ออกหนังสือชมทุกอำเภอ ร่วมกันสกัดและป้องกันโรคโควิด จนทำให้การติดเชื้อและการระบาดในพื้นที่จังหวัดมีน้อย

วันนี้ (22ส.ค.64) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หรือ ผู้ว่าฯหมูป่า ได้ลงนามในหนังสือ จังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด เพื่อส่งไปยังนายอำเภอ ทุกอำเภอ 13 พื้นที่ ใน จ.ลำปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.ลำปาง เรื่อง ขอชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ ในวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ซึ่งตามที่จังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายอำเภอ และเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดเตรียม และจัดหาสถานที่พักคอย และสถานที่กักตัว เพื่อสังเกตอาการ (Local / Community Quarantine) เพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน ศูนย์แยกโรคชุมชน และสถานที่แยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด – 19

โดยที่ผ่านมา สามารถรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันได้ถึง 7,219 คน

ทั้งนี้ สถานการณ์ของโรคในพื้นที่ จ.ลำปาง ถึงแม้ว่า จะพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ แต่มีจำนวนไม่มาก และอยู่ในวงจำกัด ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมได้ ส่วนยอดจำนวนภาพรวมผู้ติดเชื้อใน จ.ลำปาง ที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่ มาจากโครงการระบบรับคนลำปางกลับบ้าน ที่เป็นชาวลำปาง อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเกิดป่วยติดเชื้อ และเข้าสู่ระบบ เพื่อมารักษาที่โรงพยาบาล ตามภูมิลำเนา

ซึ่งการที่ จังหวัดลำปง สามารถควบคุมสถานการณ์ และการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ จ.ลำปาง ได้ เป็นผลมาจากความเข็มแข็งของกลไกควบคุมโรคในระดับพื้นที่ ตลอดจนการเตรียมสถานที่พักคอย สถานที่กักตัวเอง เพื่อเฝ้าระวังอาการ หรือสถานที่แยกกักตัวเอง ทำให้กลุ่มเสี่ยงสูง แยกออกมาจากบ้าน ไม่เกิดการแพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัว ทำให้ไม่มีการแพร่ติดเชื้อในพื้นที่ จึงทำให้ยอดการติดเชื้อภายในจังหวัดมีน้อย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงขอชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ในการทุ่มเทการปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเยี่ยม จึงได้ออกหนังสือฉบับดังกล่าว เพื่อแจ้งไปยังทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ ที่มีส่วนร่วมในทุกระดับ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ในการทำหน้าที่ต่อไป

จ.ลำปาง ขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม จำนวน 1,654 คน ผู้เสียชีวิตสะสม 9 คน รักษาหายกลับบ้านไปแล้ว 1,455 คน อยู่ระหว่างรักษา 190 คน


ผู้ว่าฯหมูป่า ออกหนังสือชมทุกอำเภอ ร่วมป้องกันโควิดจนลำปางติดเชื้อน้อย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง