จุฬาฯ เผยผลวิจัยหลังฉีดซิโนแวค เข็ม2 พบภูมิยับยั้งเชื้อสูงกว่า50%

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

จุฬาฯ เผยผลวิจัยหลังฉีดซิโนแวค เข็ม2 พบภูมิยับยั้งเชื้อสูงกว่า50%

จุฬาฯ เผยผลวิจัยหลังฉีดซิโนแวค เข็ม2 พบภูมิยับยั้งเชื้อสูงกว่า50%

จุฬาฯ เผยผลวิจัย หลังฉีด "ซิโนแวค" เข็ม 2 พบภูมิคุ้มกันยับยั้งเชื้อได้สูงกว่า 50%

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดผลการวิจัยในคนไทย หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค ระบุว่า ผลการวิจัยในคนไทย หลังฉีดวัคซีน Sinovac

ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ)

ได้ทำการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม ต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส SARS-CoV-2


ในห้องทดลอง พบว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีน Sinovac ที่ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์มีผลช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสที่ SARS-CoV-2 ได้

ร้อยละ 95 ของผู้ได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสจากการตรวจภูมิคุ้มกับต่อโปรตีนของไวรัส(วิธี EISA) จากจำนวนทั้งหมด 186 คนจึงมั่นใจได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีน Sinovac กับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีชีวิต หลังการ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นาน 2 สัปดาห์ จำนวน 171 คน พบว่ามากกว่าร้อยละ 70 มีภูมิในระดับที่ยับยั้ง เชื้อได้ดีในห้องทดลอง


ประชาชนทั่วไปไม่มีความจำเป็นต้องตรวจภูมิ หลังการฉีดวัคซีน แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความ จำเป็นในการตรวจภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีน

เช่นเดียวกันกับคำแนะนำในขณะนี้ของ Center for Disease Control and Prevention lla:องค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา


ผลการตรวจภูมิคุ้มกันของผู้ได้ รับวัคซีนเข็มที่ 2 นาน 2-3 สัปดาห์ ด้วยวิธีตรวจวัดการยับยั้งโปรตีน ของไวรัส SARS-CoV-2

พบว่าร้อยละ 95 มีผลบวกผลการตรวจระฉับแอนติบอดีในเลือดต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีชีวิต ด้วยวิธี Microneutralization assay ที่แสดงว่าหลังจากฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็มแล้ว ร้อยละ 70 ของผู้ที่ได้รับวัคซีน มีภูมิใน ระดับที่ยับยั้งเชื้อได้สูงกว่า 50% inhibition (จำนวนที่ตรวจ 171 ราย)


• คนที่มีภูมิคุ้มกันขึ้น มีสาเหตุจากการตอบ สนองของแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากัน จากหลาย ปัจจัย อาทิ เพศ อายุ โรคประจำตัว ระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ทุกคนยังคงต้องป้องกันตนเองเช่นเดิมเพื่อลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

• สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็น ประจำทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

• เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหรือสถานที่แออัดให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรจุฬาฯ เผยผลวิจัยหลังฉีดซิโนแวค เข็ม2 พบภูมิยับยั้งเชื้อสูงกว่า50%

ข่าวแนะนำ