เช็กเลย! 4 กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัดได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเลย! 4 กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัดได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก

เช็กเลย! 4 กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัดได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก

ศบค.เผยวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกกระจายฉีดให้ 4 กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัด

วันนี้ (23ก.พ.64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่วานนี้เห็นชอบแผนกระจายวัคซีนจำนวน 200,000 โดสแรกที่จะได้รับในวันที่ 24 ก.พ.64 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม


ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุม และ พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวม 13 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร, กทม.(ฝั่งตะวันตก), ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ตาก (อ.แม่สอด), นครปฐม สมุทรสงคราม, ราชบุรี, ชลบุรี, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) และ เชียงใหม่


สำหรับ 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย


1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน


2.บุคคลที่มีโรคประจำตัว


- โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น


- โรคหัวใจและหลอดเลือด


- โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต


- โรคหลอดเลือดสมอง


- โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด


- โรคเบาหวาน


- โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตร.ม.


3.ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป


4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย


ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาจัดสรรจำนวนวัคซีนให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่เช็กเลย ! 4 กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัดได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก

เช็กเลย ! 4 กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัดได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก


เช็กเลย ! 4 กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัดได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกข่าวที่เกี่ยวข้อง