TNN online (คลิป)Save Our Seas ตอนที่ 23 ตามรอยเท้าพ่อ(ร.9) สู่ความยั่งยืน

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป)Save Our Seas ตอนที่ 23 ตามรอยเท้าพ่อ(ร.9) สู่ความยั่งยืน

(คลิป)Save Our Seas ตอนที่ 23 ตามรอยเท้าพ่อ(ร.9) สู่ความยั่งยืน

สัปดาห์นี้พามารู้จัก พี่โต นักอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน ที่มีในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแบบอย่างในการทำงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล และด้วยการสนับสนุนจากทีมชุมชนสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งผลให้สามารถขยายโครงการอนุรักษ์ดี ๆ สู่ชุมชนประมงในภาคตะวันออก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง