TNN online (คลิป) “ทีเส็บ” จัด “ไมซ์คลินิก” สัมมนาออนไลน์ให้ความรู้มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการไมซ์

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) “ทีเส็บ” จัด “ไมซ์คลินิก” สัมมนาออนไลน์ให้ความรู้มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการไมซ์

ทีเส็บ ผนึกกำลังสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมไมซ์คลินิกผ่านสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เปิดเวทีให้ความรู้ผู้ประกอบการไมซ์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ผนึกกำลังสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมไมซ์คลินิกผ่านสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เปิดเวทีให้ความรู้ผู้ประกอบการไมซ์ ซักถามสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ “นโยบายและแนวทางดำเนินงานสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์” รวมถึง มาตรการเยียวยาจากผลกระทบโควิด 19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง