TNN online (คลิป) 'CPF-SCG'จับมือ พัฒนาอาคารเขียว

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) 'CPF-SCG'จับมือ พัฒนาอาคารเขียว

(คลิป) 'CPF-SCG'จับมือ พัฒนาอาคารเขียว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือ เอสซีจี ร่วมลงนาม “โครงการพัฒนาอาคารเขียว นวัตกรรมการก่อสร้าง อาคารและฟาร์มประหยัดพลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน” นำร่อง 3 โครงการ สร้างสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สนับสนุนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง