TNN online CPF เสิร์ฟอาหารพรีเมียมแบรนด์ 'Bucher' ในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยฯ ครั้งที่ 58

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

CPF เสิร์ฟอาหารพรีเมียมแบรนด์ 'Bucher' ในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยฯ ครั้งที่ 58

CPF เสิร์ฟอาหารพรีเมียมแบรนด์ 'Bucher' ในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยฯ ครั้งที่ 58

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมออกบูธในงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 58 ประจำปี 2566 นำสินค้าคุณภาพพรีเมียมมาจัดแสดงศักยภาพผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรของประเทศไทยและของโลก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564-2565

CPF เสิร์ฟอาหารพรีเมียมแบรนด์ 'Bucher' ในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยฯ ครั้งที่ 58

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมออกบูธในงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 58 ประจำปี 2566 นำสินค้าคุณภาพพรีเมียมมาจัดแสดงศักยภาพผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรของประเทศไทยและของโลก พร้อมทั้งรับมอบโล่ห์ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนจาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564-2565


นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ ผู้อำนวยการสายงานรัฐกิจและเอกชนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของหอการค้าไทยฯ ซึ่งเป็นองค์กรหลักทางการค้าและบริการของประเทศ ภายใต้แนวคิด "Connect the Dots" และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการทำงานจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ช่วยเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เติบโตในตลาดโลก

CPF เสิร์ฟอาหารพรีเมียมแบรนด์ 'Bucher' ในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยฯ ครั้งที่ 58

"ซีพีเอฟ พร้อมส่งมอบสินค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก จากกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร" นายอดิศร์ กล่าว

CPF เสิร์ฟอาหารพรีเมียมแบรนด์ 'Bucher' ในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยฯ ครั้งที่ 58

ด้าน นายสนั่น อังอุบลกุล กล่าวว่า แนวโน้มการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทย ปี 2566 มีแนวโน้มการผลิตและการส่งออกเพิ่มมากขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย อย่าง ภาคเอกชน ที่ขับเคลื่อนหลักภาคการเกษตรและอาหารผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกเป็นอันดับที่ 13 และอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ ในโอกาสที่หอการค้าไทยฯ ครบรอบ 90 ปี จึงมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG โดยจะช่วยพัฒนาให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเปลี่ยนถ่ายและให้ความสำคัญกับธุรกิจสีเขียว ยกระดับการแข่งขันผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่า อัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่เวทีโลก

CPF เสิร์ฟอาหารพรีเมียมแบรนด์ 'Bucher' ในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยฯ ครั้งที่ 58

การจัดบูธในครั้งนี้ ซีพีเอฟ ยังนำสินค้า "ไส้กรอกหมูคูโรบูตะกลิ่นชาร์โคลล์กริลล์" แบรนด์บุชเชอร์ (Bucher) ไส้กรอกเนื้อหมูบดหยาบ เนื้อชุ่มฉ่ำ หนังกรอบ เกรดพรีเมียม ทำจากหมูคูโรบูตะ คัดสรรพิเศษ หอมควันย่างกลิ่น Charcoal Grill เป็นเอกลักษณ์ มาร่วมจัดแสดงอีกด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง