TNN online (คลิป) ญี่ปุ่น นำเข้า "ไข่เหลวแช่แข็ง” CPF

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) ญี่ปุ่น นำเข้า "ไข่เหลวแช่แข็ง” CPF

(คลิป) ญี่ปุ่น นำเข้า ไข่เหลวแช่แข็ง” CPF

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โชว์ผลสำเร็จนำเทคโลยี นวัตกรรม และระบบการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปไข่ไก่ คุณภาพสูง ปลอดภัย ซึ่งได้รับรองมาตรฐานของกรมปศุสัตว์เป็นแห่งแรก ล่าสุด สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดต่างประเทศ โดยญี่ปุ่นไฟเขียวนำเข้า “ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จากซีพีเอฟเป็นรายแรกของประเทศไทย สะท้อนความเชื่อมั่นมาตรฐานสินค้าอาหารระดับสากล

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง