TNN online ญี่ปุ่นไฟเขียว! นำเข้า”ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จาก CPF

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

ญี่ปุ่นไฟเขียว! นำเข้า”ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จาก CPF

ญี่ปุ่นไฟเขียว! นำเข้า”ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จาก CPF

ญี่ปุ่นไฟเขียว! นำเข้า”ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จาก CPF ตอกย้ำคุณภาพ-มาตรฐานสินค้าระดับโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โชว์ผลสำเร็จนำเทคโลยี นวัตกรรม  และระบบการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปไข่ไก่ มีคุณภาพสูงและปลอดภัย ได้รับรองมาตรฐานของกรมปศุสัตว์เป็นแห่งแรก ล่าสุด สร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายตลาดต่างประเทศ โดยญี่ปุ่นไฟเขียวนำเข้า “ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จากซีพีเอฟเป็นรายแรกของไทย สะท้อนความเชื่อมั่นมาตรฐานสินค้าอาหารระดับสากล      

ญี่ปุ่นไฟเขียว! นำเข้า”ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จาก CPF

วันนี้ (20 มี.ค.66) นางวรรณทนีย์ ชำนาญเศรษฐการณ์ ผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจไข่เเปรรูป ขนมปัง และอาหารสำเร็จรูปเเปดริ้ว ซีพีเอฟ  ร่วมส่งออกตู้ปฐมฤกษ์ผลิตภัณฑ์ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็งจากโรงงานแปรรูปไข่บ้านนา นครนายก ไปยังประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า  ความสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบมาตรฐานสากลมาใช้ในกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้(Traceability) ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคคนไทย และญี่ปุ่น รวมทั้งมีศักยภาพการผลิตที่พร้อมส่งออก  โดยโรงงานแปรรูปไข่บ้านนา ได้รับมาตรฐานในการรับรองการส่งออก ได้แก่ GHPs (Good Hygienic Practice) , BRC , HACCP , ISO9001 : 2015  รวมถึงยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการแปรรูปไข่สู่มาตรฐานสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหารในระดับสากล และยึดมั่นตาม “นโยบายคุณภาพซีพีเอฟ” (CPF Quality Policy) ในกระบวนการผลิตเพื่อส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของซีพีเอฟด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

ญี่ปุ่นไฟเขียว! นำเข้า”ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จาก CPF

ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์แช่แข็ง ตราซีพี ใช้นวัตกรรมพาสเจอร์ไรซ์ด้วยความร้อน และการบรรจุ ช่วยรักษาคุณภาพของไข่ให้มีความสม่ำเสมอ เก็บรักษาได้สะดวก และมีอายุการเก็บที่นานกว่าไข่สด สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นทางการผลิตอาหารสัตว์ มีกระบวนการเลี้ยงที่ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ขั้นสูง นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังมีทีมงานที่สามารถตอบสนองความต้องการที่รวดเร็วของลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ในการทำงานแบบ Ultra Speed and Quality ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ

ญี่ปุ่นไฟเขียว! นำเข้า”ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จาก CPF

“ปัจจุบัน CPF โรงงานแปรรูปไข่บ้านนา ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เป็นแห่งแรกของไทย ที่สามารถส่งออกสินค้า ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง ไปญี่ปุ่น ได้สำเร็จ  ตอกย้ำความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่สากล และสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริโภคชาวไทยและทั่วโลก”  นางวรรณทนีย์ กล่าว 

ญี่ปุ่นไฟเขียว! นำเข้า”ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แช่แข็ง” จาก CPF

นางวรรณทนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สินค้าหลักของโรงงานแปรรูปไข่บ้านนา ได้แก่  ไข่เหลว และไข่ต้ม มีกำลังการผลิต 2 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูปอาหารในเครือ CPF สำหรับผลิตเป็นอาหารพร้อมรับประทาน ภายใต้ตราสินค้าซีพี และยังเป็นที่ยอมรับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าในประเทศ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง