TNN online พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

พนักงานจิตอาสา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กว่า  100 คน ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และส่งมอบกำลังสนับสนุนการทำงานและความตั้งใจของ ครูเชาว์-เชาวลิต สาดสมัย ครูอาสาและทีมงานที่ดูแล เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการใน 12 ชุมชนบริเวณสะพานพระราม 8  โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ และนายณฤกษ์ มางเขียว ผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ในฐานะประธานชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ซีพีเอฟ นำพนักงานจิตอาสา สมาชิกของชมรมฯ ร่วมส่งมอบอาหารและของใช้ที่จำเป็นผ่าน ครูเชาว์ เพื่อกระจายสู่ชุมชน

พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม


พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

ตลอดเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา จิตอาสาซีพีเอฟร่วมกันปรับสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยการทาสีรั้วและกำแพงใหม่ ทำแปลงผักสวนครัวที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วัดดาวดึงษาราม และสร้างห้องซักผ้าให้ศูนย์สร้างโอกาสพระราม 8  และกิจกรรมในวันนี้ ซีอีโอประสิทธิ์ พร้อมจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ของซีพีเอฟ นำสิ่งของที่จำเป็น และผลิตภัณฑ์อาหาร ซีพี อาทิ ไส้กรอก ไข่สด ไข่ต้ม ไข่สมุนไพร นม ซีพี-เมจิ เครื่องดื่มทรูวิตามิน ข้าวตราฉัตร รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน กระดาษ A4 หนังสือเรียน เสื้อผ้าที่ยังอยู่ในสภาพที่ดี  มอบให้กับเด็กๆ และคนในชุมชน โดยมีครูเชาว์เป็นตัวแทนรับมอบ

พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม


พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ นำโดยชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ซีพีเอฟ ได้เชิญชวนจิตอาสาจากหน่วยงานและชมรมต่างๆ ในซีพีเอฟมาร่วมทำกิจกรรมที่ดี สนับสนุนการทำงานของครูเชาว์ซึ่งเป็นบุคคลที่เสียสละ รวมทั้งทีมงานที่ช่วยดูแลเด็กก่อนวัยเรียน มาช่วยกันพัฒนาและปรับปรุง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ภายใต้กิจกรรม “อาสา มาทาสี” และทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น แปลงปลูกผัก สร้างห้องซักเสื้อผ้าฯลฯ  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ที่บริษัทฯ และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ สังคม และบริษัท 

พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม “ขอขอบคุณครูเชาว์ที่เสียสละดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพื้นฐานชีวิตที่ดี เพื่อให้เติบโตเป็นคนที่ดีของสังคมและประเทศ และขอขอบคุณเพื่อนๆ พนักงานซีพีเอฟที่ทุ่มเททำประโยชน์เพื่อส่วนรวม แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับสังคม” นายประสิทธิ์กล่าว

พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

ด้านครูเชาว์กล่าวว่า ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟที่มาเติมเต็มให้กับเด็ก คนทำงานและช่วยกันเติมเต็มให้สังคมของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ตั้งแต่กิจกรรม 3 ครั้งที่ผ่านมา เห็นพนักงานจิตอาสาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นรอยยิ้มและความสุขที่แท้จริง และเข้าใจสิ่งที่พวกเราต้องการ 

พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

ทั้งนี้ กิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วัดดาวดึงษาราม และศูนย์สร้างโอกาสพระราม 8 มีการทำกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้งในวันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 11 มี.ค. และ 18 มี.ค. โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของซีพีเอฟ และบริษัทในเครือซีพี พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม


พนักงานจิตอาสา CPF ส่งมอบน้ำใจและกำลังใจให้ครูเชาว์ เติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง