TNN online CPF RD CENTER เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป มุ่งพัฒนางานวิจัย ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

CPF RD CENTER เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป มุ่งพัฒนางานวิจัย ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

CPF RD CENTER เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป มุ่งพัฒนางานวิจัย ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

CPF FOOD RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป(TMU) พร้อมคณะ เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร

CPF RD CENTER เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป มุ่งพัฒนางานวิจัย ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

CPF RD CENTER เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป มุ่งพัฒนางานวิจัย ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

ศาสตราจารย์ Rong-Hong Hsieh คณบดีวิทยาลัยโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป (TMU) พร้อมคณะ เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF RD CENTER อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเพิ่มประสบการณ์ของนักศึกษาและบุคลากรในด้านการกำหนดอาหาร โภชนาการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ อาหารฟังก์ชั่น รวมถึงศาสตร์ของสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งวิทยาลัยโภชนศาสตร์ TMU มีความเชี่ยวชาญเป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน โดยมี นางนลินี โรบินสัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมให้การต้อนรับ


CPF RD CENTER เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป มุ่งพัฒนางานวิจัย ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
CPF RD CENTER เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป มุ่งพัฒนางานวิจัย ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค


CPF RD CENTER เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป มุ่งพัฒนางานวิจัย ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค


CPF RD CENTER มุ่งส่งเสริมให้คนไทยและทั่วโลกเข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยที่มีคุณประโยชน์เพิ่มขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีตอบโจทย์ทุกกลุ่ม โดยมีทีมนักวิจัยและเชฟที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงลึกถึงระดับโมเลกุลในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย รวมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ที่สามารถผลิตอาหารจากงานวิจัยพร้อมจำหน่ายทดลองตลาดได้ทันที ผ่านการควบคุมคุณภาพและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้วิสัยทัศน์ "ครัวของโลกที่ยั่งยืน"


CPF RD CENTER เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป มุ่งพัฒนางานวิจัย ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง