TNN online (คลิป) ซีพีเอฟ ร่วมเสวนาเวทีผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) ซีพีเอฟ ร่วมเสวนาเวทีผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก

(คลิป) ซีพีเอฟ ร่วมเสวนาเวทีผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเสวนาการประชุมผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก International Poultry Council 2023 พร้อมแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศของซีพีเอฟ รวมถึงความสำเร็จด้านความยั่งยืน จากการเลี้ยงไก่โดยยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเข้ามาสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดูแลไก่ในทุกขั้นตอน ช่วยผลิตอาหารปลอดสาร ปลอดภัย สู่ผู้บริโภคทั่วโลก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง