TNN online (คลิป) CPF ชู "ระบบคอมพาร์ทเม้นท์" ป้องกันโรคเข้มแข็ง

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) CPF ชู "ระบบคอมพาร์ทเม้นท์" ป้องกันโรคเข้มแข็ง

(คลิป) CPF ชู ระบบคอมพาร์ทเม้นท์ ป้องกันโรคเข้มแข็ง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยตลอดห่วงโซ่เพื่อผู้บริโภค ชูระบบ “คอมพาร์ทเม้นท์” (Compartment) ช่วยป้องกันโรคไข้หวัดนกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง