TNN online ‘ซีพี-เมจิ’ ร่วมสู้วิกฤตควันพิษต่อเนื่อง! มอบอุปกรณ์ป้องกัน-ดับไฟป่า

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

‘ซีพี-เมจิ’ ร่วมสู้วิกฤตควันพิษต่อเนื่อง! มอบอุปกรณ์ป้องกัน-ดับไฟป่า

‘ซีพี-เมจิ’ ร่วมสู้วิกฤตควันพิษต่อเนื่อง! มอบอุปกรณ์ป้องกัน-ดับไฟป่า

‘ซีพี-เมจิ’ ร่วมสู้วิกฤตควันพิษต่อเนื่อง! มอบอุปกรณ์ป้องกัน-ดับไฟป่า หนุน กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืน

‘ซีพี-เมจิ’ ร่วมสู้วิกฤตควันพิษต่อเนื่อง! มอบอุปกรณ์ป้องกัน-ดับไฟป่า

ท่ามกลางสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สานต่อโครงการ "ซีพี-เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน" ต่อเนื่อง ล่าสุด มอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า สนับสนุนอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เพื่อปกป้องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมี ว่าที่ ร.ท.รุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งรับมอบอุปกรณ์ จาก นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืน ซีพี-เมจิ ผู้แทนบริษัทฯ 

‘ซีพี-เมจิ’ ร่วมสู้วิกฤตควันพิษต่อเนื่อง! มอบอุปกรณ์ป้องกัน-ดับไฟป่า

ว่าที่ ร.ท.รุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี เป็นพื้นที่ป่าใกล้เขตเมือง จำนวน 26,238 ไร่ ที่มีชุมชนโดยรอบประมาณ 1,388 ครัวเรือน ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเฉพาะ ซีพี-เมจิ ที่มอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟแก่เจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนรู้สึกหวงแหน มีส่วนร่วมในการดูแลป่าไม้และสัตว์ป่า ลดความเสียหายจากการเกิดไฟป่า รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

‘ซีพี-เมจิ’ ร่วมสู้วิกฤตควันพิษต่อเนื่อง! มอบอุปกรณ์ป้องกัน-ดับไฟป่า

ด้าน นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล กล่าวว่า ซีพี-เมจิ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม จึงร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ ชาวซีพี-เมจิ จิตอาสา ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 16 รายการ อาทิ ถังฉีดน้ำ ไม้ตบไฟ ครอบ เครื่องเป่าลมเป่าใบไม้ชนิดเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์เสริม เครื่องตัดหญ้า กล้องติดหมวกสำหรับบันทึกภาพ พร้อมด้วยนมเมจิคุณภาพ เสริมพลังกายเติมกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 

‘ซีพี-เมจิ’ ร่วมสู้วิกฤตควันพิษต่อเนื่อง! มอบอุปกรณ์ป้องกัน-ดับไฟป่า


‘ซีพี-เมจิ’ ร่วมสู้วิกฤตควันพิษต่อเนื่อง! มอบอุปกรณ์ป้องกัน-ดับไฟป่า

“ซีพี-เมจิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.สระบุรี เราให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงสานต่อโครงการฯ ป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นภัยพิบัติตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนส่งความช่วยเหลือในชุมชนต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังไฟป่า ลดปัญหาฝุ่นควันพิษ และร่วมกันรักษาป่าต้นน้ำสำคัญ”

‘ซีพี-เมจิ’ ร่วมสู้วิกฤตควันพิษต่อเนื่อง! มอบอุปกรณ์ป้องกัน-ดับไฟป่า


‘ซีพี-เมจิ’ ร่วมสู้วิกฤตควันพิษต่อเนื่อง! มอบอุปกรณ์ป้องกัน-ดับไฟป่า

ซีพี-เมจิ ในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ริเริ่ม “โครงการ ซีพี-เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน” มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2564 โดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จ.สระบุรี และใกล้เคียง สนับสนุนการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 30,000 ต้น บนพื้นที่รวม 150 ไร่ และมีแผนที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 1,000 ไร่ ในปี พ.ศ.2573 เพื่อดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี พ.ศ.2593 ‘ซีพี-เมจิ’ ร่วมสู้วิกฤตควันพิษต่อเนื่อง! มอบอุปกรณ์ป้องกัน-ดับไฟป่า

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง