TNN online (คลิป) "ซีพี-ซีพีเอฟ" ส่งมอบอาหารและความช่วยเหลือ เหตุแผ่นดินไหวตุรกี

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) "ซีพี-ซีพีเอฟ" ส่งมอบอาหารและความช่วยเหลือ เหตุแผ่นดินไหวตุรกี

(คลิป) ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งมอบอาหารและความช่วยเหลือ เหตุแผ่นดินไหวตุรกี

จากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกี ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ทำให้เห็นถึงธารน้ำใจและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง เครือซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้ความช่วยเหลือทีม USAR Thailand สนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง