TNN online สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก ซีพีเอฟ

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก ซีพีเอฟ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก ซีพีเอฟ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก ซีพีเอฟ โชว์กระบวนการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก ซีพีเอฟ

นางสาววารุณี แก้วสอาด ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมคณะจากโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) จำนวน 50 ท่าน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัย โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ทั้งอาหารพร้อมรับประทานแบบแช่เย็นและแช่แข็งรวมทั้งผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีพี ที่ใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยผลิตอาหารได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายณฤกษ์ มางเขียว ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจอาหารสำเร็จรูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมให้การต้อนรับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก ซีพีเอฟ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก ซีพีเอฟ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก ซีพีเอฟ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก ซีพีเอฟ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก ซีพีเอฟ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก ซีพีเอฟ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก ซีพีเอฟ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง