TNN online สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

    ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 777 บาท เป็นหาบละ 801 บาท เนื่องจากผลผลิตลดลงประกอบกับใกล้เทศกาลปีใหม่รถขนส่งมีจำกัด

    ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 662.25 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับเพิ่มขึ้น จากความล่าช้าในการเก็บเกี่ยวข้าวโพดยูเครน เนื่องจากภาวะสงครามและการขาดแคลนพลังงานภายในประเทศ ปัจจุบันรายงานการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 70% เทียบกับปีก่อนที่ 100%  นอกจากนี้กระทรวงเกษตรของยูเครนปรับคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดยูเครนประจำฤดูกาล 2565/66 ลดลงเป็น 22-23 ล้านตัน จากเดิมประเมินอยู่ที่ 25-27 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี ด้านประเทศบราซิลปัจจุบันรัฐทางตอนใต้มีพื้นดินที่แห้งเนื่องจากได้รับปริมาณน้ำฝนเบาบางตลอดช่วง 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เริ่มมีความกังวลต่อผลผลิต เนื่องจากรัฐตอนใต้เป็นเขตพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่สำหรับข้าวโพดรุ่นที่หนึ่ง ขณะที่การเพาะปลูกของประเทศอาร์เจนตินาเร็วขึ้น โดยประกาศอยู่ที่ 63% เทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 69% แต่ยังมีความกังวลอยู่ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนประเทศอาร์เจนตินาปีนี้ไม่สม่ำเสมอ

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง 


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

    กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 23.40 บาท สภาพอากาศฝั่งประเทศอาร์เจนตินาเริ่มมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ แต่ภาพรวมยังค่อนข้างแห้งแล้ง ส่วนสภาพอากาศประเทศบราซิลยังคงดีเช่นเดิม ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดเริ่มเบาบางลงเนื่องจากเข้าสู่ช่วงหยุดยาวปลายปี โดยยังคงต้องติดตามปริมาณการซื้อหลังจากเปิดปีใหม่จะกลับมามากเช่นเดิมหรือไม่

    ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,481.0 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2566 ราคาอยู่ที่ 456.0 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาทรงตัว ความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองประเทศบราซิลปัจจุบันประกาศอยู่ที่ 96% ด้านสภาพอากาศมีปริมาณน้ำฝนตกต่อเนื่อง ยกเว้นเขตตอนใต้ที่แห้งกว่าพื้นที่อื่นๆ ส่วนประเทศอาร์เจนตินากระทรวงเกษตรรายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกอยู่ที่ 62% ล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 10% 

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว


ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

    การจับปลาที่ประเทศเปรู เริ่มปรับตัวลดลงเนื่องจากเข้าสู่ช่วงหยุดยาวปลายปี แต่ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่ดี ขณะที่ประเทศจีนราคาซื้อปลาป่นทรงตัว รวมทั้งปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงทรงตัว ส่วนสต๊อกหน้าท่าเรือสูงขึ้นเล็กน้อย

    ด้านสถานการณ์ปลาป่นในประเทศ ราคาปรับขึ้น เนื่องจากผลผลิตลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 50.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 46.70 บาท ขณะที่ปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 43.70 บาท

    สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 41.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 43.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 40.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 41.70 บาท

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

    ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 490 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 492 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 421 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ

    ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,500 บาท เป็นกระสอบละ 1,550 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,300 บาท เป็นกระสอบละ 1,320 บาท

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

    สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 96-100 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,400 บาท (บวก/ลบ 96) 

    สภาวะการค้าสุกรขุนทั่วประเทศราคาเริ่มยืนแข็ง ทั้งปัจจัยการท่องเที่ยวภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนและสภาวะน้ำท่วม แนวโน้มราคาพระต่อไปมีทิศทางเป็นบวกในช่วงของเทศกาลปีใหม่ ปริมาณสุกรสะสมที่มีขนาดใหญ่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

    ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท 

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

    ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยืนราคาที่ฟองละ 3.40 บาท 

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง