TNN online ประธานอาวุโสเครือซีพี และผู้บริหารบริษัทระดับโลก ระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเวที “Forum for World Education 2022

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานอาวุโสเครือซีพี และผู้บริหารบริษัทระดับโลก ระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเวที “Forum for World Education 2022

ประธานอาวุโสเครือซีพี และผู้บริหารบริษัทระดับโลก ระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเวที “Forum for World Education 2022

ประธานอาวุโสเครือซีพี “ธนินท์ เจียรวนนท์” และผู้บริหารบริษัทระดับโลก กูเกิ้ล แอมะซอน แมคเคนซี่ รวมถึงผู้นำด้านการศึกษาจากภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อาทิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศสิงคโปร์ OECD และสถาบัน Kosen จากญี่ปุ่น เป็นต้น เตรียมขึ้นเวที “Forum for World Education 2022 -เศรษฐกิจเปลี่ยน การศึกษาปรับ รับแนวโน้มอนาคต” ระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุกภาคส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาด้านการศึกษารับอนาคต 5.0 ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ จัดครั้งแรกที่เมืองไทย ณ สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระหว่าง 1-2 ธ.ค.65

ประธานอาวุโสเครือซีพี และผู้บริหารบริษัทระดับโลก ระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเวที “Forum for World Education 2022

ดร.เฉิง เยี่ยน เดวิส (Dr. Cheng Yan Davis) ผู้ร่วมก่อตั้งและเลขาธิการสภาเพื่อการศึกษาระดับโลก หรือ Forum for World Education (FWE) เปิดเผยว่า สภาเพื่อการศึกษาระดับโลก หรือ FWE ได้จัดการประชุมสัมมนาที่ชื่อว่า   Forum for World Education ขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2562 โดยจัดเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และในปีนี้สภาเพื่อการศึกษาระดับโลกจะจัดประชุมสัมมนาประจำปี 2565 หรือ Forum for World Education  2022 ขึ้นที่ประเทศไทย โดยร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และโรงเรียนนานาชาติคองคอร์เดียน จัดขึ้นระหว่าง 1-2 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญบรรดาผู้นำด้านธุรกิจระดับโลกที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคนและการศึกษาเข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้นำด้านการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ กว่า 400 คน เพื่อระดมความเห็นในการออกแบบรูปแบบการศึกษาให้ตอบโจทย์อนาคต และสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจในทุกประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจเปลี่ยน การศึกษาปรับ รับแนวโน้มอนาคต” หรือ “Shaping The Future of Education To Match Global Economic Trends” ตั้งเป้าหมายสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา เตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ให้แข็งแกร่ง สร้างอนาคตเศรษฐกิจโลกยุค 5.0 ต่อไป 

 

ในการนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม FWE 2022 โดยจะอภิปรายในหัวข้อ “การศึกษา กับความท้าทายและโอกาสสู่โลกยุคใหม่” หรือ “Challenge & Opportunities for the New Chapter of Education” นอกจากนี้ ดร.ตัน ซี เล็ง (Dr.Tan See Leng) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศสิงคโปร์จะบรรยายพิเศษออนไลน์ในหัวข้อ” Importance of education in preparing our workforce for the future” เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับบทบาทของรัฐในการสนับสนุนการศึกษาในสิงคโปร์ เพื่อเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่   บนเวทีนี้ยังมีการสนทนากับผู้บริหารของบริษัทระดับโลกในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ในการกำหนดอนาคตของการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ มร.วิคราม เรา (Mr.Vikram Rao) หัวหน้าด้านวิสาหกิจ อาเซียน จากแอมะซอน   ดร.อิโนเอะ มิสึเทรุ (Dr.Inoue Mitsuteru)  กรรมการบริหารอาวุโส สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น  มร.คอลลิน มาร์สัน (Mr.Collin Marson) ผู้อำนวยการด้านการศึกษา กูเกิ้ล เอเชียแปซิฟิก และ มร.ลี ไค เฉิน (Mr.Li Kai Chen) หุ้นส่วนอาวุโสและหุ้นส่วนผู้จัดการ แมคเคนซี่  นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายด้านการศึกษาในหัวข้อ “การปฏิรูปการศึกษาและความพร้อมของทุนมนุษย์สู่โลก 5.0” หรือ  “Educational Transformation & Human Capital Readiness to The World 5.0” โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงการอภิปรายของ มร.แอนเดรียส ชไลเคอร์ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD และมร.ไมเคิล บลูมเบิร์ก ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวบลูมเบิร์ก และอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก เป็นต้น 

 

ในการประชุมสัมมนา FWE 2022 ที่จัดขึ้นในเมืองไทยครั้งนี้ ยังเต็มไปด้วยหัวข้อการประชุมที่เข้มข้น และน่าสนใจตลอดทั้งสองวันของการจัดงาน มีการแบ่งกลุ่มเสวนาย่อยเพื่อรวบรวมแนวคิดใหม่ ๆ   ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังในระบบการศึกษาและประเด็นสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนในอนาคตโดยผู้นำจาก จีน แอฟริกาตะวันออก เยอรมนี อินเดีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย และสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากภาคธุรกิจที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีภาคการศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกร่วมประชุมด้วย อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์   เดอะ วอร์ตัน สคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย, เอ็น วาย ยู เซี่ยงไฮ้ เป็นต้น 

 

อนึ่งสภาเพื่อการศึกษาระดับโลก หรือ Forum for World Education (FWE) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2562  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อระหว่างระบบการศึกษากับการทำงานให้สอดคล้องกับภาคธุรกิจ รวมทั้งนำเสนอมุมมองด้านธุรกิจต่อการจัดการศึกษา เพื่อช่วยขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทโลกทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

 

สำหรับการประชุมสัมมนา “Forum for World Education 2022 -เศรษฐกิจเปลี่ยน การศึกษาปรับ รับแนวโน้มอนาคต” ที่จะมีขึ้นระหว่าง 1-2 ธันวาคม 2565 จัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Online และ On site โดย On site มีขึ้น ณ สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ส่วน Online สามารถลงทะเบียนออนไลน์รับชมออนไลน์ได้ที่ www.fwe2022.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง