TNN online สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 801 บาท เป็นหาบละ 810 บาท เนื่องจากฝนตกในหลายพื้นที่ต่อเนื่อง และผลผลิตเหลือน้อย

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 772.25 เซนต์/บุชเชล ราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากการเพาะปลูกข้าวโพดสหรัฐฯ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจาก 49% เป็น 72% ขยับเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยที่ 79% ประกอบกับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เจรจาหารือข้อตกลงเรื่องการอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดจากประเทศบราซิล ซึ่งจะทำให้ฝั่งอุปสงค์ข้าวโพดสหรัฐฯ ลดลง เนื่องจากจีนเป็นผู้นำเข้าข้าวโพดสหรัฐฯ หลักในฤดูกาลก่อนหน้านี้ รวมถึงแนวโน้มที่ยูเครนอาจจะกลับมาส่งออกข้าวโพดได้อีกครั้ง ส่งผลให้ราคาข้าวโพดปรับตัวลดลงในระยะสั้นนี้ อย่างไรก็ตามฝั่งอุปสงค์ ยอดการผลิตเอทานอลในสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นเกิน 1 ล้านบาร์เรลในรอบสองเดือน และสต๊อกเอทานอลถูกปรับลดลงมาสามสัปดาห์ติดต่อกัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น


ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 22.30 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.60 บาท การเพาะปลูกทางฝั่งอเมริกาตอนบนล่าช้าลงบางส่วน เนื่องจากปริมาณฝนที่มากเกินไป และคาดการณ์ว่าจีนจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึ้นอีก ทำให้ราคาตลาดกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ปริมาณซื้อยังอยู่ในระดับที่สูงทรงตัว แนวโน้มราคายังค่อนข้างผันผวน ส่วนค่าระวางเรือใหญ่ทรงตัว  

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,681.0 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 424.2 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าสภาพอากาศเริ่มเอื้ออำนวยต่อการลงปลูกในสหรัฐฯ และความคืบหน้าการเพาะปลูกดีขึ้น จาก 30% เป็น 50% ในสัปดาห์นี้ โดยล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยเพียง 5% และฝั่งอาร์เจนตินาสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนเบาบาง ส่งผลดีต่อการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง ซึ่งเก็บเกี่ยวไปแล้ว 84% แต่ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นคืออุปสงค์จากจีน โดยมีรายงานยอดสั่งซื้อถั่วเหลืองจากจีนจำนวน 392,000 ตันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับการคลายมาตรการล็อกดาวน์ในจีนทำให้คาดการณ์ว่าอุปสงค์เมล็ดถั่วเหลืองที่นำไปสกัดน้ำมันถั่วเหลืองจะเพิ่มมากขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

การจับปลาของเปรูในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับที่ดี ด้านจีนผู้ซื้อหลัก ราคาซื้อปรับลดลงเล็กน้อยจากภาวะการจับปลาที่ออกมาดี ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือยังสูงทรงตัว ขณะที่ปริมาณสต๊อกหน้าท่าเรือปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ปริมาณการใช้ และปริมาณผลผลิตสมดุลกัน ส่งผลให้ราคาปลาป่นทรงตัว

โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

สถานการณ์สัปดาห์นี้ ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ปรับขึ้นเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 476 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 482 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 446 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 452 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,500 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,400 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม โดยราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเป็นไปตามประกาศ เมื่อวันพระที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ภาพรวมปริมาณผลผลิตสุกรทั้งประเทศยังคงเพียงพอกับความต้องการบริโภค ด้านผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม แม้ว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานอาหารสัตว์ทะยานขึ้นต่อในสัปดาห์นี้ อยู่ที่ 13.10-13.40 บาทต่อกิโลกรัม โดยข้าวสาลีในต่างประเทศที่ทดแทนส่วนขาดของข้าวโพดขยับราคาเกิน 15 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100) 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 26.00 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาลดลง

ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อยู่ที่ฟองละ 3.30 บาท โดยการบริโภคลดลง เนื่องจากเป็นช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้กำลังซื้อไข่ไก่ลดลง ประกอบกับฝนตกในหลายพื้นที่ ประชาชนออกจับจ่ายลดลง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าทรงตัว

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง