TNN online (คลิป) กรมอุทยานแห่งชาติฯ จับมือ ซีพี-เมจิ เพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อเนื่อง

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) กรมอุทยานแห่งชาติฯ จับมือ ซีพี-เมจิ เพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อเนื่อง

(คลิป) กรมอุทยานแห่งชาติฯ จับมือ ซีพี-เมจิ เพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อเนื่อง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท ซีพี–เมจิ จำกัด ขยายผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง จ.ลพบุรี ตั้งเป้าปี 2565 ปลูกต้นไม้ 16,000 ต้น บนพื้นที่ 80 ไร่ ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สู่เป้าหมาย Net-Zero

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง