TNN online ไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพที่ดี กินแล้วดีต่อใจ

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

ไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพที่ดี กินแล้วดีต่อใจ

ไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพที่ดี กินแล้วดีต่อใจ

ไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3 (Benja Chicken) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีคุณค่าต่อจิตใจ เพราะไก่เบญจาได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกหลักสวัสดิภาพสัตว์ ให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากฮอร์โมน ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพอาหาร ใส่ใจสุขภาพ ตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกหลักโภชนาการอย่างไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3 (Benja Chicken) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีคุณค่าต่อจิตใจ เพราะไก่เบญจาได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกหลักสวัสดิภาพสัตว์ ให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากฮอร์โมน ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู ไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพที่ดี กินแล้วดีต่อใจ

ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักวิชาการอาหารสัตว์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพและพิถีพิถันในการเลือกรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้น เนื่องจากอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการเป็นสาเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซีพีเอฟ จึงมีความมุ่งมั่นผลิตอาหารปลอดภัย เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดสาร ปราศจากยาปฏิชีวนะตกค้าง ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย ไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพที่ดี กินแล้วดีต่อใจ หลักสวัสดิภาพสัตว์มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร หากสัตว์ได้รับอาหารที่ดี มีความเป็นอยู่สุขสบายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง จะส่งผลให้สัตว์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงดู ซึ่งไก่เบญจาทุกตัวมาจากพ่อแม่สายพันธุ์ดีเยี่ยมตามธรรมชาติ ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม (non-GMO) เลี้ยงในฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค เลี้ยงแบบปล่อยให้ไก่มีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ (Cage Free) แสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติ มีความเป็นอยู่สบายในโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสม มีอาหารเพียงพอ ได้ดื่มน้ำสะอาด มีการปรับสูตรอาหารตามช่วงอายุทำให้ไก่เจริญเติบโตอย่างดีที่สุด ตลอดจนมีการตรวจสุขภาพไก่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไก่เบญจาทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ใช้ฮอร์โมน และได้รับการรับรองจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Sanitation Foundation; NSF) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก ว่าไก่เบญจาไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู ไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพที่ดี กินแล้วดีต่อใจ

ด้วยแนวคิด “You are what you eat” กินอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น ไม่ใช่แค่เฉพาะคนอย่างเดียว แต่สัตว์ก็เช่นกัน ซีพีเอฟ จึงมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับให้มีความแตกต่างจากไก่ทั่วไป จนได้สูตรอาหารสุดพิเศษสำหรับไก่ ที่ใช้ข้าวกล้องเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารสัตว์ ทำให้ไก่เบญจามีคุณสมบัติเฉพาะตัว ทั้งรสชาติ ความหอม ความนุ่ม และความฉ่ำของเนื้อมากกว่าไก่ปกติ ซึ่งทีมวิจัยจะมีการทดสอบโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และความชอบของผู้บริโภคควบคู่ไปด้วยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราได้ส่งต่อสิ่งดีดีถึงผู้บริโภค


ดร.ไพรัตน์ ระบุเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน นอกจากวัตถุดิบหลักอย่างข้าวกล้อง ยังมีการใช้วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโอเมก้า-3 เช่น เมล็ดแฟลกซ์ (flaxseed) จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ “ไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3” จากผลวิจัยพบว่าเนื้อไก่มีปริมาณโอเมก้า-3 สะสมมากกว่าเนื้อไก่ทั่วไปถึง 2.5 เท่า และมีปริมาณโอเมก้า-6 ต่อ 3 ในสัดส่วนที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วย ไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพที่ดี กินแล้วดีต่อใจ

ไก่เบญจา เสริมโอเมก้า-3 เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค คงรสชาติอร่อยถูกปาก คำนึงถึงความรู้สึกและความเป็นอยู่ของสัตว์ทุกตัวเป็นสำคัญ บนหลักการ “สัตว์แข็งแรง คนก็แข็งแรง”

ข่าวแนะนำ