TNN online เปิดรายงานปี 2021 น้ำทะเลทุบสถิติอุณหภูมิสูงสุด

TNN ONLINE

World

เปิดรายงานปี 2021 น้ำทะเลทุบสถิติอุณหภูมิสูงสุด

เปิดรายงานปี 2021 น้ำทะเลทุบสถิติอุณหภูมิสูงสุด

เปิดเผยรายงาน การเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรฉบับแรกของโลก พบว่า ปี 2021 น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นปีที่มีอุณหภูมิสูงสุดนับแต่มีการบันทึกสถิติ

วันนี้ ( 15 ม.ค. 65 )สถาบันฟิสิกส์ชั้นบรรยากาศ หรือ IAP  ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน และทีมวิจัยนานาชาติ จากสถาบันและหน่วยงานของ 14 ประเทศทั่วโลก ได้ร่วมกันเผยแพร่รายงานการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทร ปี 2021 ฉบับแรกของโลก ซึ่งจากการศึกษาวิจัยได้พบว่า ปี 2021 น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นปีที่น้ำในมหาสมุทร มีอุณหภูมิสูงที่สุดนับแต่มีการบันทึกสถิติในยุคปัจจุบัน 

รายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่า น้ำในมหาสมุทร มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2021 โดยเมื่อเทียบกับปี 2020 แล้ว น้ำในมหาสมุทรทั่วโลกที่มีระดับความลึกไม่เกิน 2,000 เมตร ได้ดูดซับความร้อน ซึ่งเทียบเท่ากับการผลิตไฟฟ้าของจีนตลอดทั้งปี 2020 ประมาณ 500 เท่า

เฉิง หลี่จิง รองนักวิจัยของสถาบันฟิสิกส์ชั้นบรรยากาศแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่า ความร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกมากกว่าร้อยละ 90 ถูกกักเก็บอยู่ในมหาสมุทร ซึ่งน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นจะส่งผลกระทบมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทั่วโลก ประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของน้ำทะเลลดลง  อัตราการเกิดคลื่นความร้อนในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น เกิดพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนบ่อยครั้งขึ้น และ เกิดฝนตกขั้นรุนแรงมากขึ้น โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของมนุษย์และระบบนิเวศอย่างหนัก

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ