TNN online เปรียบเทียบ 10 ประกันสุขภาพ 2566 ประกันสุขภาพที่ไหนดี ??

TNN ONLINE

TNN Exclusive

เปรียบเทียบ 10 ประกันสุขภาพ 2566 ประกันสุขภาพที่ไหนดี ??

เปรียบเทียบ 10 ประกันสุขภาพ 2566 ประกันสุขภาพที่ไหนดี ??

เปรียบเทียบ 10 ประกันสุขภาพ 2565 ประกันสุขภาพที่ไหนดี และตอบโจทย์ที่สุดในยุคที่ต้องเผชิญกับโรคระบาด เช็กได้ที่นี่!!

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่สถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ การมีประกันสุขภาพสักหนึ่งกรมธรรม์ ก็น่าจะช่วยให้เราอุ่นใจไม่น้อย แต่จะเลือก ประกันสุขภาพที่ไหนดี ยังเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้   ดังนั้นการศึกษาข้อมูลให้มากๆก่อนจะเลือกซื้อเพื่อให้  เปรียบเทียบประกันสุขภาพ  แต่ละบริษัทเพื่อเป็นทางเลือกให้กับใครที่กำลังมองหาประกันกลุ่มนี้อยู่เปรียบเทียบ 10 ประกันสุขภาพ 2566 ประกันสุขภาพที่ไหนดี ??

 


ประกันสุขภาพคืออะไร?

ก่อนที่จะพาไปเลือกกรมธรรม์เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า ประกันสุขภาพคืออะไร โดย ประกันสุขภาพ ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองหากตรวจพบโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง หรือสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย รวมถึงค่าผ่าตัดและศัลยกรรม โดยให้บริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้คุณเมื่อเข้ารับการรักษา

ข้อดีของการทำประกันสุขภาพ

กรณีที่ตรวจพบโรคร้าย ซึ่งบางโรคมีค่าใช้จ่ายสูงมาก การทำประกันสุขภาพ ก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลที่ตรงวัตถุประสงค์   เคลมง่าย เพราะบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้แทนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน ซึ่งสามารถเลือกแบบเบิกค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีนอนค้างคืน (IPD) อย่างเดียว หรือเบิกเมื่อเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ด้วยก็ได้ สามารถทำพ่วงกันกับประกันชีวิตไปเลยหรือเลือกคุ้มครองรายปีโดยไม่ทำประกันชีวิตก็ได้เช่นกัน 

ข้อจำกัดของการทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพมีข้อจำกัด หรือมีความแตกต่างจากประกันชีวิต คือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนอื่น ดังนั้น หากไม่พบโรคร้ายแรง หรือไม่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล จะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดกลับมา

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีเหมาะกับใคร?

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีนั้น เหมาะกับผู้เสียภาษีที่วางแผนนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และไม่ต้องการให้ภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลของตัวเองไปกระทบกับเงินเก็บ หรือเงินลงทุนตามแผนในอนาคต 

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

เป็นประกันสุขภาพที่ให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูง มีวงเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษา ณ ปัจจุบันและอนาคตได้มากกว่า โดยการจ่ายค่ารักษาต่างๆในโรงพยาบาลเหมารวมมาใช้ในวงเงินเดียวกัน  ซึ่งให้วงเงินที่สูงกว่าไม่ต้องแยกตามหมวด ลดความซับซ้อนในการเบิกจ่าย  ซึ่งก็อาจจะมีการจำกัดวงเงินในบางหมวดไว้บ้าง เช่น ค่าห้อง อาหาร บริการโรงพยาบาล ไว้ เพื่อไม่ให้ค่าเบี้ยสูงจนเกินไป  ซึ่งแตกต่างจากประกันสุขภาพรูปแบบเดิมที่จะแยกวงเงินการจ่ายตามแต่ละหมวดไป เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ การตรวจวินิจฉัย แล็บ ค่าผ่าตัดซึ่งแบบประกันแบบดั้งเดิมจะจ่ายเป็น % ตามอวัยวะ ทำให้มีโอกาสที่ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลจะเกินวงเงินค่ารักษาของประกันได้ค่อนข้างสูง

เปรียบเทียบ 10 ประกันสุขภาพ 2566 ประกันสุขภาพที่ไหนดี ??

ภาพจาก : TNN Online

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุถูกออกแบบมาสำหรับวัยใกล้เกษียณและวัยเกษียณโดยเฉพาะ โดยช่วงอายุที่ผู้สูงอายุสามารถทำประกันได้อยู่ในช่วงอายุ ตั้งแต่ 50-70 ปี ที่จะได้รับความคุ้มครองยาวไปจนถึงอายุ 80 ปี 90 ปี หรือยาวนานจนตลอดชีพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน  ขณะเดียวกันยังมีการยกเว้นไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ อีกทั้งถูกออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแยกออกมาจากประกันแบบทั่วไป ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะรับประกันลูกค้ากลุ่มนี้เข้าไป แต่หากผู้เอาประกันได้เสียชีวิตในระยะเวลา 2-3 ปีแรก ด้วยสาเหตุจากความเจ็บป่วย บริษัทจะไม่จ่ายเงินประกันตามกรมธรรม์ แต่จะคืนค่าเบี้ยประกันพร้อมส่วนต่างให้แทน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกัน รวมไปถึงวงเงินประกันที่น้อยกว่าประกันชีวิตแบบทั่วไปนั่นเอง 

ประกันสุขภาพที่ไหนดี

การที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สิ่งที่ควรพิจารณา หรือสำรวจความต้องการของตนเองก่อน  โดยหลักๆจะต้องมีความคุ้มค่าและครอบคลุมค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่เราต้องการไปรักษามากที่สุด  อีกทั้งควรเปรียบเทียบราคาที่ชอบหลายๆบริษัท ทั้งเปรียบเทียบค่าเบี้ยฯแต่ละแผน และเลือกราคาที่คุ้มค่าตอบโจทย์ที่สุด ซึ่ง TNN Online นำ  ประกันสุขภาพ  จาก 10 บริษัทมาเป็นตัวเลือกประกอบการตัดสินใจกัน ได้แก่ 

1.Allianz Ayudhya ประกันภัย

เป็นบริษํท ประกันสุขภาพ ที่เป็นที่ยอมรับในด้านความมั่นคงเป็นอันดับต้นๆ  เนื่องจากมีพื้นฐานมาจากบริษัทการเงินที่ก่อตั้งที่ประเทศเยอรมนี มีผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มภัยความเสี่ยงที่เกิดจากโรคภัยใข้เจ็บตั้งแต่โรคธรรมดาจนถึงโรคร้ายแรง หรือครอบคลุมยาวไปถึงการผ่าตัด  รวมถึงสามารถกำหนดงบประมาณได้เองเพื่อความยืดหยุ่นให้กับผู้เลือกซื้อประกันอีกด้วย 

ศึกษาข้อมูลประกันสุขภาพเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์   www.azay.co.th

2.Krungthai-Axa ประกันภัย

บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทยที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กลุ่มแอกซ่าที่เป็นกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต และประกันสุขภาพ  โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และได้รับความนิยมสูงสุดในตลาด ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน หรือจะเป็นคุ้มครองโรคเฉพาะเช่น มะเร็ง และโรคไตความคุ้มครองการล้างไต และการทําเคมีและรังสีบําบัด วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว 

ศึกษาข้อมูลประกันสุขภาพเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์   www.krungthai-axa.co.th

3.Muang Thai เมืองไทยประกันชีวิต

เป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันสุขภาพของคนไทยที่สร้างรากฐานและความน่าเชื่อถือกับคนไทยมาอย่างยาวนาน  โดยประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาพยาบาลอย่างหลากหลาย เช่น โรคมะเร็ง ที่ครอบคลุมอาการป่วยทุกระยะ และการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อมีอาการป่วยและต้องพักรักษาตัวทั้งโรงพยาบาลในประเทศไทยและต่างประเทศอีกด้วย  อีกทั้งยังมีสาขาในประเทศที่พร้อมให้บริการกว่า 210 แห่งทั่วทุกภูมิภาค

ศึกษาข้อมูลประกันสุขภาพเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์   www.muangthai.co.th

4.AIA ประกันภัย

เป็นประกันสุขภาพที่ดูแลทั้งเรื่องสุขภาพทางร่างกายและสุขภาพทางด้านการเงิน  หรือหากต้องการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าองกรณ์  โดยมีประกันคุ้มครองความเสี่ยงด้านสุขภาพ 4 โรคร้ายแรงหลักๆ ได้แก่ มะเร็ง หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจและเบาหวาน ในส่วนของสุขภาพทางด้านการเงินนั้น ก็จะมีโปรแกรมเงินออมเพื่อชีวิตหลังเกษียร เงินออมเพื่อการใช้จ่ายในอนาคตและค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วย และยังมีประกันสำหรับความมั่นคงสำหรับลูกในอนาคตอีกด้วย > รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ศึกษาข้อมูลประกันสุขภาพเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์   www.aia.co.th

5.Cigna ประกันภัย

ซิกนาเป็น ประกันสุขภาพ ที่มีโปรแกรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยมากที่สุด  โดยการคุ้มครองโรคที่คนไทยส่วนใหญ่มีความเสี่ยง  แยกเฉพาะเจาะจงโรคย่อยๆได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยเกินความจำเป็น สามารถเลือกคุ้มครองเฉพาะโรคได้ ดูแลตั้งแต่ก่อนป่วยด้วย Healthline ที่ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ เมื่อพบก็จะมอบเงินดำรงชีพให้และจ่ายค่ารักษาได้ตามจริง

ศึกษาข้อมูลประกันสุขภาพเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์   www.cigna.co.th

6.Prudential ประกันภัย

บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของเอเชีย ที่ตอบโจทย์การทำประกันเพื่อการออมหรือประกันสุขภาพที่จะรักษาอาการเจ็บป่วย คุ้มครองกรณีเกิดโรคร้ายแรงและการเข้ารักษาในโรงพยาบาล

ศึกษาข้อมูลประกันสุขภาพเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์  www.prudential.co.th

เปรียบเทียบ 10 ประกันสุขภาพ 2566 ประกันสุขภาพที่ไหนดี ??

ภาพจาก :AFP

7.Thailife ไทยประกันชีวิต ประกันภัย

บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันสุขภาพแห่งแรกของคนไทยที่มั่นคงมาอย่างยาวนาน  ทั้งในด้านชื่อเสียงบริการ และครอบคลุมทั้งประกันสุขภาพที่เน้นการออมเงิน แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันโรคร้ายแรง   และกรณีจรวจไม่พบเจอโรคภายในระยะเวลาคุ้มครอง ก็สามารถทำรีฟันด์เอาเงินคืนได้  รวมทั้งมีสาขาที่พร้อมให้บริการกว่า 300 แห่งทั่วทุกภูมิภาค

ศึกษาข้อมูลประกันสุขภาพเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์   digitaloffice.thailife.com

8.SCB LIFE ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตและ ประกันสุขภาพ ที่เป็นเจ้าของเดียวกับอธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมั่นใจได้ถึงความมั่นคงทางการเงินและสภาพคล่องทางการเงินในการเรียกค่าใช้จ่ายตามสัญญา  เช่นการคุ้มครองโรคมะเร็ง จะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง 3 ล้านบาท และยังมีโปรแกรมเงินออมและโปรแกรมอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคลด้วย

ศึกษาข้อมูลประกันสุขภาพเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์  https://www.scblife.co.th/

9.Bangkok Life กรุงเทพประกันชีวิต 

บริษัทประกันสุขภาพที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2494 มีประกันสุขภาพคุ้มครองทั้ง 5 กลุ่มโรคร้ายแรง รวมถึงโรคทั่วไป อีกทั้งยังสนับสนุนการวางแผนความมั่นคงทางด้านการเงิน การันตีคุณภาพด้วย รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2559

ศึกษาข้อมูลประกันสุขภาพเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์  www.bangkoklife.com

10.Ocean Life ประกันภัย

บริษัทประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ชูเรื่องความสะดวก ไม่ซับซ้อน   ด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างเชียวชาญครอบคลุมทุกชุมชน มีทั้งประกันอุบัติเหตุ ประกันเงินออม ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง และอื่นๆ เพื่อครอบคลุมความต้องการของในทุกกลุ่ม

ศึกษาข้อมูลประกันสุขภาพเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์  www.oceanlifeonline.com


ไม่ว่าจะเป็น ประกันสุขภาพ ในรูปแบบใด สิ่งที่สำนักงาน คปภ. ย้ำเตือน ก็คือการศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ให้ครบถ้วนากที่สุด และเลือกในแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของเรา ไม่ว่าจะต้องการนำมาหักลดหย่อนภาษี หรือแม้แต่คุ้มครองให้พ่อแม่  ลูก หลาน ก็จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็น หรือไลฟ์สไตล์ของตนเองที่สุด แนะนำให้สอบถามจากตัวแทนประกันที่ให้คำปรึกษาหรือแนะนำประกันให้โดยตรงไปเลย จะได้ข้อมูลที่ละเอียดและสามารถตอบข้อสงสัยได้ทันที  เพราะหากถึงคราวต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆ แต่ไม่ได้ศึกษากรมธรรม์ให้ครบถ้วน หรือการรักษากับการวินิจฉัยโรคไม่ตรงกับกรมธรรม์ที่เลือก  ไม่ครอบคลุมแล้วละก็...อาจจะเคลมไม่ได้  ต้องควักเงินในกระเป๋ามาเป็นค่ารักษาพยาบาลในภายหลังก็เป็นได้อ้างอิงข้อมูล : คปภ. ,  www.azay.co.th,www.krungthai-axa.co.th,www.muangthai.co.th,www.aia.co.th,www.cigna.co.th,www.prudential.co.th,digitaloffice.thailife.com,www.scblife.co.th/,www.bangkoklife.com, www.oceanlifeonline.com , ประกันวำหรับลูกที่ไหนดี

ภาพประกอบ: AFP ข่าวแนะนำ