TNN online เทคโนโลยีกำจัดวัชพืช และแปรรูปผลผลิตเหลือทิ้ง | TNN Tech Reports

TNN ONLINE

Tech

เทคโนโลยีกำจัดวัชพืช และแปรรูปผลผลิตเหลือทิ้ง | TNN Tech Reports

เทคโนโลยีกำจัดวัชพืช และแปรรูปผลผลิตเหลือทิ้ง  | TNN Tech Reports

หนึ่งปัญหาสำคัญในการทำการเกษตร คือ วัชพืช ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ไร่นาสวน ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของเกษตรกร เนื่องจากวัชพืชเหล่านี้มักสร้างความเสียหายได้ เช่น แย่งอาหารในดิน จนอาจทำให้พืชผลผลิตหลักล้มตาย หรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ ซึ่งวิธีการกำจัดแบบทั่วไปที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดคือ การดึงวัชพืชออกจากดินด้วยมือเปล่า แต่ด้วยพื้นที่ทำการเกษตรที่มีบริเวณกว้าง อาจจะทำให้เกษตรกรเสียเวลา และเปลืองแรงในการค้นหา ขณะที่อีกวิธีที่ได้รับความนิยม คือการพ่นสารเคมี แต่ก็มีข้อเสียคือ มีอันตรายกับร่างกายเกษตรกรหากสารเคมีสัมผัสตัว


หนึ่งปัญหาสำคัญในการทำการเกษตร คือ วัชพืช ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ไร่นาสวน ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของเกษตรกร เนื่องจากวัชพืชเหล่านี้มักสร้างความเสียหายได้ เช่น แย่งอาหารในดิน จนอาจทำให้พืชผลผลิตหลักล้มตาย หรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ ซึ่งวิธีการกำจัดแบบทั่วไปที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดคือ การดึงวัชพืชออกจากดินด้วยมือเปล่า แต่ด้วยพื้นที่ทำการเกษตรที่มีบริเวณกว้าง อาจจะทำให้เกษตรกรเสียเวลา และเปลืองแรงในการค้นหา ขณะที่อีกวิธีที่ได้รับความนิยม คือการพ่นสารเคมี แต่ก็มีข้อเสียคือมีอันตรายกับร่างกายเกษตรกรเมื่อสารเคมีสัมผัสตัว


ด้วยสาเหตุทั้งหมดนี้ จึงทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยเกษตรกรกำจัดวัชพืชในแปลงเพาะปลูกได้ง่ายมากขึ้น ทุ่นแรง ลดอันตราย ประหยัดเวลา และช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านผลผลิต


เทคโนโลยีกำจัดวัชพืช และแปรรูปผลผลิตเหลือทิ้ง  | TNN Tech Reports

Greeneye


Greeneye เป็นการพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช เฉพาะในบริเวณที่ตรวจพบวัชพืชเท่านั้น พัฒนาโดยบริษัท Greeneye Technology บริษัทสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีการเกษตรในประเทศอิสราเอล โดยเทคโนโลยีการพ่นสารเคมีเฉพาะจุดนี้ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กล้องตรวจจับอัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์เข้าไว้ด้วยกัน 


ซึ่งเทคโนโลยี Greeneye  จะถูกติดตั้งเข้ากับรถแทรกเตอร์บรรทุกขนาดใหญ่ ที่เคลื่อนไปด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งสารเคมีจะถูกส่งไปตามสายยางขนานไปกับตัวรถ บริเวณหัวฉีดพ่นสารเคมีจะมีกล้องตรวจจับพิเศษ ที่ประมวลผลด้วย AI สามารถแยกแยะพื้นดิน ต้นพืช และวัชพืชออกจากกันได้ และเมื่อตรวจพบวัชพืชก็จะทำการพ่นสารเคมีลงไปบริเวณลำต้นของวัชพืชในปริมาณที่ถูกคำนวณไว้อย่างเหมาะสม


เทคโนโลยีกำจัดวัชพืช และแปรรูปผลผลิตเหลือทิ้ง  | TNN Tech Reports

สารเคมีที่ถูกพ่นจะไม่ไปรบกวนต้นพืชหรือกระจายไปบริเวณอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง วิธีการนี้เหมาะสำหรับการทำแปลงเกษตรขนาดใหญ่ มีเนื้อที่กว้าง สามารถช่วยเกษตรกร ลดต้นทุนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชลงได้ และแน่นอนว่าจะช่วยลดปริมาณสารเคมีที่กระทบต่อสภาพแวดล้อมได้ด้วย


นอกจากนี้ ระบบยังสามารถตรวจนับผลผลิตทางการเกษตร ระบุพืชที่อาจมีลักษณะของโรค โดยข้อมูลทั้งหมดถูกส่งเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อจัดสร้างแผนที่และประเมินผลภาพรวมด้านต่าง ๆ ของแปลงเกษตร จนถึงตอนนี้ Greeneye เปิดขายเชิงพาณิชย์ไปแล้ว ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2021 เน้นกลุ่มลูกค้าผู้ทำแปลงเกษตรขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยมีแผนเพิ่มกำลังการผลิต และจำหน่ายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2023 


เทคโนโลยีกำจัดวัชพืช และแปรรูปผลผลิตเหลือทิ้ง  | TNN Tech Reports

Titan


Titan คือหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติ ที่สามารถแยกต้นพืชและวัชพืชออกจากกันได้ เป็นการพัฒนาจาก FarmWise บริษัทด้านพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืนจากสหรัฐอเมริกา ด้วยการประสานการทำงานผ่านระบบ AI และหุ่นยนต์อัตโนมัติ 


ทำงานจากกล้องที่ติดใต้ท้องรถ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าต้นพืชในแปลงเพาะปลูก ระบบ AI จะประมวลภาพถ่ายและวิเคราะห์ แยกแยะผลผลิตกับวัชพืช จากนั้นมันจะสั่งให้ใบมีดที่ติดตั้งอยู่ทำลายวัชพืช และใบมีดนี้ก็ยังสามารถพรวนดินหรือขุดดินได้ด้วย ปัจจุบัน หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช Titan ให้บริการแบบเช่าอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐแอริโซนา สหรัฐฯ 


เทคโนโลยีกำจัดวัชพืช และแปรรูปผลผลิตเหลือทิ้ง  | TNN Tech Reports


Tom, Dick, และ Harry


Tom, Dick, และ Harry คือหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชด้วยไฟฟ้า ที่ไม่ต้องใช้สารเคมี พัฒนาโดยบริษัท Small Robot Company ที่ประเทศอังกฤษ บทความนี้เราจะพาไปรู้จักกับ Tom เพราะว่า Dick และ Harry ยังคงอยู่ในระหว่างการทดสอบ ซึ่งเจ้า Tom เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของบริษัทและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ถูกนำไปทดสอบที่ฟาร์ม 3 แห่ง ในประเทศอังกฤษ 


จุดเด่นของเจ้าหุ่นยนต์ Tom คือสามารถทำงานกำจัดวัชพืชด้วยการช็อตไฟฟ้าเฉพาะจุดในพื้นที่ 20 เฮกตาร์ หรือประมาณ 125 ไร่ ต่อวัน บริษัทผู้พัฒนาเคลมว่าวิธีการดังกล่าวสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 40% และเป็นการลดใช้สารเคมีลงได้ 95% จะนำมาใช้งานเต็มรูปแบบภายในปี 2023 คิดค่าบริการตามขนาดของพื้นที่การเกษตร เช่น 568 ดอลลาร์ฯ หรือ 21,600 บาท ต่อพื้นที่ 1 ไร่ 


เทคโนโลยีกำจัดวัชพืช และแปรรูปผลผลิตเหลือทิ้ง  | TNN Tech Reports

MoEa


MoEa คือรองเท้าแห่งอนาคตเพราะมันผลิตจากเศษผักผลไม้ ไม่มีส่วนของพลาสติกใด ๆ นอกจากช่วยลดโลกร้อนแล้ว ยังช่วยลดปัญหาขยะอาหารได้ เป็นการพัฒนาจากแบรนด์ในประเทศอิตาลี  ซึ่งรองเท้าผ้าใบแต่ละคู่ประกอบด้วยพืชและผักผลไม้ประมาณ 49% ของตัวรองเท้า โดยพื้นรองเท้าด้านในทำจากเส้นใยไม้รีไซเคิล 100% ช่วยระบายอากาศดี ส่วนซับในรองเท้า ทำจากผ้าไม้ไผ่รีไซเคิล สามารถดูดซับความชื้นได้ และเชือกรองเท้าผ้าที่ทำขึ้นจากฝ้ายออร์แกนิก


กระบวนการผลิตรองเท้าจะเริ่มจากการนำเศษผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล ข้าวโพด เปลือกสับปะรด  องุ่น หรือพืชที่เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม มาผสมกับฝ้าย สารโพลียูรีเทนชีวภาพ เพื่อสร้างวัตถุดิบชีวภาพชนิดใหม่ ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าวัสดุเดิมคือพลาสติก หรือหนังสัตว์ โดยสามารถรีไซเคิลได้ แต่ขณะเดียวกันก็ยังทนทาน มีคุณสมบัติเหมือนกับหนังสัตว์ สนนราคาคู่ละ 154 ดอลลาร์ฯ หรือประมาณ 5,800 บาท 


เทคโนโลยีกำจัดวัชพืช และแปรรูปผลผลิตเหลือทิ้ง  | TNN Tech Reports

Oyasai Crayons


Oyasai Crayons คือดินสอสีที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน ต่างจาก ดินสอสีทั่วไป ที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียม สารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  โดยเป็นการพัฒนาจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ใช้วัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาติทั้งหมด เช่น น้ำมันรำข้าวและขี้ผึ้งจากรำข้าว ซึ่งได้มาจากกระบวนการขัดสีข้าว ในส่วนของเม็ดสีก็จะมาจากสกัดสีของใบชั้นนอกของเศษผักที่มักจะถูกทิ้งหลังการเก็บเกี่ยว เช่น มันเทศญี่ปุ่น หัวหอมสีเขียว มันฝรั่งยาว ข้าวโพด แครอทหิมะ แอปเปิ้ล หรือมันม่วง  


เทคโนโลยีกำจัดวัชพืช และแปรรูปผลผลิตเหลือทิ้ง  | TNN Tech Reportsข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง