TNN online ซีอีโอ OpenAI เผยไอเดียสร้าง AI ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

TNN ONLINE

Tech

ซีอีโอ OpenAI เผยไอเดียสร้าง AI ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

ซีอีโอ OpenAI เผยไอเดียสร้าง AI ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

อัลท์แมนต้องการให้ AI คอยเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ยากลำบาก

หากคุณได้ติดตามข่าวสารของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) ในปัจจุบัน จะพบว่าพวกมันถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วจนน่าเหลือเชื่อ ตั้งแต่การมาถึงของแช็ตจีพีที (ChatGPT) ปัญญาประดิษฐ์จากโอเพนเอไอ (OpenAI) ก็ทำให้หลายคนตื่นตัวกับยุคสมัยใหม่ของโลกเทคโนโลยีกันมากขึ้น

ซีอีโอ OpenAI เผยไอเดียสร้าง AI ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ที่มาของภาพ Healthcare IT News

 


แช็ตจีพีที คือ ปัญญาประดิษฐ์ประเภทแช็ตบอต (Chatbot) ที่สามารถตอบคำถามได้หลากหลาย ตั้งแต่คำถามทั่วไป, คำถามเชิงวิชาการ ไปจนถึงการสร้างโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม แซม อัลท์แมน (Sam Altman) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอเพนเอไอ (อ่านประวัติเพิ่มเติมได้จาก ลิงก์นี้) ต้องการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานด้านการแพทย์ด้วย


เว็บไซต์ Futurism เผยว่า อัลท์แมนต้องการสร้างปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็น "ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ" แก่ผู้ป่วยที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างยากลำบาก แม้จะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ แต่สื่อบางแห่งกลับมองว่าเมื่อใดที่เรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับสุขภาพ จะสามารถเกิดปัญหาตามมาได้ทุกเมื่อ


ซีอีโอ OpenAI เผยไอเดียสร้าง AI ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ Sam Altman
ที่มาของภาพ Wiki commons

 


คุณสามารถเห็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้หากปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เพราะในปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระ และมีเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ มากมาย นั่นทำให้ผู้คนสนใจที่จะค้นหาและวินิจฉัยโรคด้วยตนเอง แทนที่จะเข้ารับการตรวจกับแพทย์อย่างเหมาะสม ซึ่งหากมีการวินิจฉัยผิดพลาดและล่าช้า ผลเสียจะตกแก่ตัวของผู้ป่วยในที่สุด


ทั้งนี้ ในมุมมองของอัลท์แมนกล่าวว่า เขาต้องการให้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แต่ไม่ได้เข้ามา "แทนที่แพทย์" นั่นหมายความว่า ผู้ป่วยอาจสอบถามวิธีการดูแลสุขภาพ, การปฐมพยาบาล, วิธีการรับประทานยาอย่างเหมาะสมกับปัญญาประดิษฐ์ได้ แต่ในการวินิจฉัยโรคยังต้องดำเนินการโดยแพทย์เสียก่อน


ซีอีโอ OpenAI เผยไอเดียสร้าง AI ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ที่มาของภาพ Samsung NEXT

 


ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาททางการแพทย์ในปัจจุบัน จะอยู่รวมในระบบของเครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยในการตรวจและวินิจฉัยโรค เช่น ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์รอยโรคจากภาพถ่ายรังสี หรือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เป็นต้น ส่วนปัญญาประดิษฐ์ในฐานะที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ยังคงต้องรอติดตามต่อไปว่าอัลท์แมนและโอเพนเอไอจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจาก Futurism

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง