TNN online DeepMind พัฒนา AI ทำนายข้อความที่ขาดหายไป ในจารึกกรีกโบราณ

TNN ONLINE

Tech

DeepMind พัฒนา AI ทำนายข้อความที่ขาดหายไป ในจารึกกรีกโบราณ

DeepMind พัฒนา AI ทำนายข้อความที่ขาดหายไป ในจารึกกรีกโบราณ

เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทในงานโบราณคดี ช่วยทำนายข้อความในจารึกที่ขาดหายไป

จากการควบคุมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน ไปจนถึงการแก้ปัญหาความซับซ้อนของโปรตีน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จาก DeepMind บริษัทในเครือของ Googleได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่มนุษย์ และล่าสุด AI นี้ยังช่วยแก้ปัญหาจารึกโบราณที่ขาดหายไปให้สามารถนำกลับมาตีความใหม่ได้อีกครั้ง

DeepMind พัฒนา AI ทำนายข้อความที่ขาดหายไป ในจารึกกรีกโบราณที่มาของภาพ DeepMind

 


Ithaca AI จาก DeepMind ถูกพัฒนาขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศกรีซ, สหราชอาณาจักร และอิตาลี เพื่อฝึกสอน AI ให้เรียนรู้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับจารึกกรีกโบราณต่าง ๆ ที่มีข้อความครบถ้วนถึง 178,551 ชุด 


สำหรับกระบวนการทำนายจารึกของ Ithaca จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนสำหรับอ่านข้อความ เป็นการประมวลผลภาษาออกมาเป็นชุดข้อความ จากนั้นจึงส่งข้อมูลไปยังส่วนที่เป็นหน่วยประมวลผลทำนายของ AI ซึ่งจะนำข้อมูลจากส่วนประมวลผลข้อความมาตีความถึงความเป็นไปได้ของส่วนที่ขาดหายไป, สถานที่ที่มีการบันทึกข้อความ และช่วงเวลาที่จารึกถูกสร้างขึ้น


DeepMind พัฒนา AI ทำนายข้อความที่ขาดหายไป ในจารึกกรีกโบราณที่มาของภาพ Unsplash

 


จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่า Ithaca จะให้ความแม่นยำในการฟื้นฟูข้อความที่ขาดหายไปได้ 62% ในขณะที่สามารถทำนายแหล่งที่มาของจารึกได้แม่นยำ 71% และสามารถการทำนายช่วงเวลาที่จารึกถูกสร้างขึ้นได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยมีความคลาดเคลื่อนห่างกันน้อยกว่า 30 ปี


เนื่องจาก Ithaca ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่นักโบราณคดี การประมวลผลเพื่อทำนายข้อความที่ขาดหายไปจะขึ้นกับสถานที่และช่วงเวลาของจารึก ดังนั้น AI จึงสามารถสร้างข้อความขึ้นมาได้หลาย ๆ ชุดให้นักโบราณคดีเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 


DeepMind พัฒนา AI ทำนายข้อความที่ขาดหายไป ในจารึกกรีกโบราณที่มาของภาพ Unsplash

 


ซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่นักโบราณคดีนำ Ithaca เข้ามาช่วยในงานถอดความจารึกโบราณแล้ว จะได้ความแม่นยำในการถอดความจารึกมากถึง 72% ในขณะที่หากนักโบราณคดีถอดความกันเองจะได้ความแม่นยำเพียง 25% เท่านั้น นี่จึงแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อประวัติศาสตร์ของมนุษย์


นอกเหนือจากการทำนายข้อความในจารึกกรีกโบราณแล้ว DeepMind ยังได้พัฒนาให้ Ithaca สามารถถอดความจารึกในภาษาอื่น ๆ เช่น ฮิบูร, เดโมติก และมายา เป็นต้น รวมถึงยังเปิดให้นักวิทยาศาสตร์ที่สนใจสามารถนำซอร์สโค้ดไปพัฒนาต่อได้อีกด้วย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก New Atlas