TNN online 'ส.ว่ายน้ำ' จัดโครงการ 'ว่ายน้ำเพื่อชีวิต' หวังลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

TNN ONLINE

กีฬา

'ส.ว่ายน้ำ' จัดโครงการ 'ว่ายน้ำเพื่อชีวิต' หวังลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

'ส.ว่ายน้ำ' จัดโครงการ 'ว่ายน้ำเพื่อชีวิต' หวังลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

"ส.ว่ายน้ำ" จัดโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" 6 ภาค ตั้งเป้าลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

วันนี้ (18 มี.ค. 66) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ตั้งเป้าลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเยาวชนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ จำนวน 2,200 คน ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย

'ส.ว่ายน้ำ' จัดโครงการ 'ว่ายน้ำเพื่อชีวิต' หวังลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

จากรายงานการจมน้ำระดับโลก (Global Report on Drowning) เผยแพร่เมื่อ 27 เม.ย.2564 ขององค์การอนามัยโลก พบว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุอันดับที่ 3 ของการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจทั่วโลก คิดเป็น 7% ของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทั้งหมด และมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 236,000 รายต่อปีทั่วโลก 

'ส.ว่ายน้ำ' จัดโครงการ 'ว่ายน้ำเพื่อชีวิต' หวังลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

พลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ในประเทศไทยยังมีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของทักษะการว่ายน้ำตามข้อมูลและความจำเป็นข้างต้น จึงร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมควบคู่กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมาตลอด จัดทำโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” โดยเข้าไปในแหล่งชุมชนเป้าหมาย พัฒนาเด็กในพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำให้มีทักษะการว่ายน้ำ เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำต่อไป 

'ส.ว่ายน้ำ' จัดโครงการ 'ว่ายน้ำเพื่อชีวิต' หวังลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

โครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ประจำปี 2566 จะดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ในช่วงที่เด็กปิดเทอม เพื่อให้ได้เด็กตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เยาวชนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ จำนวน 2,200 คน ทั้ง 6 ภูมิภาคได้มีโอกาสฝึกว่ายน้ำ ทักษะการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ ได้แก่

ภาคกลาง 1 จำนวน 300 คน

ภาคกลาง 2 จำนวน 400 คน

ภาคอีสาน จำนวน 400 คน

ภาคใต้ จำนวน 400 คน

ภาคเหนือ จำนวน 400 คน

กรุงเทพมหานคร จำนวน 300 คน

'ส.ว่ายน้ำ' จัดโครงการ 'ว่ายน้ำเพื่อชีวิต' หวังลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

สำหรับหน่วยงานใดหรือท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ประธานภาคต่าง ๆ ดังนี้

ภาค 1 คุณจิระเมศร์  ธนกุลอธิโรจน์ 089-659-4854

ภาค 2 คุณสมชาย  แก้วนวล 086-888-8191

ภาค 3 คุณศุภกร  ชงัดเวช 061-991-6619

ภาค 4 คุณเกษม  อนนตรี 081-896-5960

ภาค 5 คุณอุดม  อ้าย 081-884-2284

ภาค กทม. คุณนิวัฒน์  ว่องไพศาล 081-640-4951

ข่าวที่เกี่ยวข้อง