TNN online มติเอกฉันท์ ตั้ง 'ยุทธชัย พงศ์พณิช' เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

TNN ONLINE

กีฬา

มติเอกฉันท์ ตั้ง 'ยุทธชัย พงศ์พณิช' เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

มติเอกฉันท์ ตั้ง 'ยุทธชัย พงศ์พณิช' เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

มติเอกฉันท์ตั้งรองบิ๊กเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรับไม้ต่อจาก นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล

(13 มี.ค. 66) ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมศิลป์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวาระสำคัญในการแต่งตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ คนใหม่ หลังเสร็จสิ้นการทำหน้าที่ของ นายอนุสรณ์ แก้งกังวาล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่หมดวาระลงไปเรียบร้อย

มติเอกฉันท์ ตั้ง 'ยุทธชัย พงศ์พณิช' เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

โดยในที่ประชุมได้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ ให้นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์คนใหม่ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีนับจากวันนี้

มติเอกฉันท์ ตั้ง 'ยุทธชัย พงศ์พณิช' เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง