TNN online 'ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์' มอบรางวัลและอุปกรณ์กีฬาในฟุตบอลมหาสอน2566

TNN ONLINE

กีฬา

'ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์' มอบรางวัลและอุปกรณ์กีฬาในฟุตบอลมหาสอน2566

'ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์' มอบรางวัลและอุปกรณ์กีฬาในฟุตบอลมหาสอน2566

"ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์" มอบถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬา พร้อมจัดแข่งขันฟุตบอล "มหาสอน คัพ" ประจำปี 2566 ที่ จ.ลพบุรี

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ นำโดย นายมนูญ อุทะกะวารี เลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน “มหาสอน คัพ” ประจำปี 2566 พร้อมมอบถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ ชุมชนตำบลมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 ม.ค.66


สำหรับฟุตบอล “มหาสอน คัพ” ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ขาดแคลนให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดย ผลปรากฏว่า ประเภททั่วไป ทีมแชมป์ได้แก่ ทีมสปาร์ราตรี ขณะที่ ประเภทเยาวชน ทีมแชมป์ ได้แก่ แหลมตะนอย เอฟซี


นอกจากนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ รร.ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล, รร.ชุมชนวัดหัวยร่วม, รร.บ้านโนนไม้งาม และ รร.เทพสถาพร ใน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย 'ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์' มอบรางวัลและอุปกรณ์กีฬาในฟุตบอลมหาสอน2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง