TNN online มช.ตั้งกรรมการสอบ ปมอาจารย์ซื้อ "งานวิจัย" ใส่ชื่อตัวเองเคลมผลงาน

TNN ONLINE

Social Talk

มช.ตั้งกรรมการสอบ ปมอาจารย์ซื้อ "งานวิจัย" ใส่ชื่อตัวเองเคลมผลงาน

มช.ตั้งกรรมการสอบ ปมอาจารย์ซื้อ งานวิจัย ใส่ชื่อตัวเองเคลมผลงาน

มช.สั่งตั้งกรรมการสอบ ปมอาจารย์ซื้อ "งานวิจัย" ใส่ชื่อตัวเองเคลมผลงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการออกแถลงการณ์ โดยระบุว่า "ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ มีการลงข่าว เรื่อง การกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนั้น 


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุด โดยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง เพื่อดำเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าวตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต่อไปแล้ว


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอยืนยันที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมทางวิชาการต่อไป"


มช.ตั้งกรรมการสอบ ปมอาจารย์ซื้อ งานวิจัย ใส่ชื่อตัวเองเคลมผลงาน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง