TNN online วันนี้วันอะไร วันแห่งแอปเปิ้ลที่ดี ตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันแห่งแอปเปิ้ลที่ดี ตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน

วันนี้วันอะไร วันแห่งแอปเปิ้ลที่ดี ตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน

วันแห่งแอปเปิลที่ดีตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันที่ยกย่องจังหวัดอาโอโอมริ ของประเทศญี่ปุ่น เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีแอปเปิลขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติและกลิ่นหอม

รู้หรือไม่ ญี่ปุ่นมีวันแห่งแอปเปิ้ล วันแห่งแอปเปิลที่ดี いいりんごの日 (Ii Ringo no Hi) ตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งวันแห่งแอปเปิลที่ดีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 ซึ่งเป็นการเล่นสำนวนคำในภาษาญี่ปุ่นที่มาจากคำว่า いい(11) + りんご(5) = ii ringo ซึ่งแปลว่า แอปเปิลที่ดี


วันนี้วันอะไร วันแห่งแอปเปิ้ลที่ดี ตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน


วันแห่งแอปเปิลที่ดีถือเป็นการยกย่องจังหวัดอาโอโอมริ ของประเทศญี่ปุ่น เพราะถือเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องแอปเปิล เพราะมีแอปเปิลที่รสชาติดีและมีกลิ่นหอมมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะได้รับประทานผลสดๆแบบสดชื่นแล้ว ยังสามารถนำแอปเปิลของที่นี่ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้มากมาย


ทั้งนี้ผลผลิตของแอปเปิลกว่าครึ่งในประเทศญี่ปุ่นมาจากจังหวัดอาโอโอมรินี่เอง


ที่มาข้อมูล : Zen Japanese

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง