TNN online เครือซีพี ชี้แจงกรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จการถือสัญชาติของ"ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์"

TNN ONLINE

สังคม

เครือซีพี ชี้แจงกรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จการถือสัญชาติของ"ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์"

เครือซีพี ชี้แจงกรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จการถือสัญชาติของประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ชี้แจงข่าวลือ กรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เรื่องการถือสัญชาติของ “ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์”

ประกาศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ชี้แจงข่าวลือ กรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเรื่องการถือสัญชาติของ “ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์”

ตามที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเกี่ยวกับการถือสัญชาติของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นั้น  ได้ก่อให้เกิดความสับสนและสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมอย่างมาก

สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอชี้แจงอย่างเป็นทางการมา ณ ที่นี้ ว่าข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่ประการใด  นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นคนไทย กำเนิดในประเทศไทย และถือสัญชาติไทย

การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด ถือเป็นการละเมิดสิทธิ กระทบต่อชื่อเสียง และเข้าข่ายนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หากยังมีการเผยแพร่ ผลิตซ้ำ หรือส่งต่อ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร

เครือเจริญโภคภัณฑ์เครือซีพี ชี้แจงกรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จการถือสัญชาติของประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์


เครือซีพี ชี้แจงกรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จการถือสัญชาติของประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง