TNN online นายกฯมอบโอวาท อาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย เผยแพร่ต่อชาวโลก ควบคู่พัฒนาดิจิทัล

TNN ONLINE

สังคม

นายกฯมอบโอวาท อาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย เผยแพร่ต่อชาวโลก ควบคู่พัฒนาดิจิทัล

นายกฯมอบโอวาท อาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย เผยแพร่ต่อชาวโลก ควบคู่พัฒนาดิจิทัล

นายกรัฐมนตรีมอบโอวาทเยาวชนอาสาสมัครก่อนบินลัดฟ้าทำหน้าที่ประจำนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย ภายในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 นายกฯย้ำแสดงศักยภาพความเป็นไทยเผยแพร่ต่อชาวโลก ควบคู่พัฒนาดิจิทัล

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำเยาวชน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย world EXPo 2020 Dubai ที่จะมีขึ้นระหว่าง 1 ต.ค 2564 -31 มีนาคม 2565 ณ เมือง ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้ารับโอวาทจาก พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์


โดยอาคารแสดงประเทศไทย จัดสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนสู่อนาคต” Mobility for the future” นําเสนอแนวนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาค ตลอดจนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ ประเทศในสายตานานาชาติ และนําไปสู่ความดึงดูดใจในการเดินทางท่องเที่ยว การให้บริการสาธารณสุข การค้า และการลงทุนในอนาคต นอกจากวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมา หลายสิบปี


โดยมุ่งหวังให้อาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ สําหรับแสดงศักยภาพของคนไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจัดแสดงผ่านนิทรรศการในรูปแบบแอ นิเมชั่น


นายกฯมอบโอวาท อาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย เผยแพร่ต่อชาวโลก ควบคู่พัฒนาดิจิทัล


นายกฯมอบโอวาท อาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย เผยแพร่ต่อชาวโลก ควบคู่พัฒนาดิจิทัล


นายกฯมอบโอวาท อาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย เผยแพร่ต่อชาวโลก ควบคู่พัฒนาดิจิทัล


นายกฯมอบโอวาท อาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทย เผยแพร่ต่อชาวโลก ควบคู่พัฒนาดิจิทัล


ข่าวแนะนำ