TNN การรถไฟฯประกาศเพิ่มให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคม20ขบวน เริ่ม15ก.ย.นี้

TNN

สังคม

การรถไฟฯประกาศเพิ่มให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคม20ขบวน เริ่ม15ก.ย.นี้

การรถไฟฯประกาศเพิ่มให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคม20ขบวน เริ่ม15ก.ย.นี้

การรถไฟฯเพิ่มการให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคม20ขบวน รองรับการเดินทางของประชาชน ตามแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังโควิด เริ่ม 15 ก.ย. 64

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

วันนี้ (14ก.ย.64) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)  การรถไฟฯ จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคม ให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการ และความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ  เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

สายเหนือ 4 ขบวน 

- ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพ 

- ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ–สุรินทร์–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น นครราชสีมา – สุรินทร์ – นครราชสีมา

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย–ชุมทางบัวใหญ่–ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ 4 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ–หัวหิน–กรุงเทพ 

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง–สุไหงโกลก–พัทลุง 

สายตะวันออก 4 ขบวน   

- ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ 

- ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – ด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ

สายแม่กลอง 4 ขบวน

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4380/4383 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4386/4387 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง

ทั้งนี้ ในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การสแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ 

อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย


การรถไฟฯประกาศเพิ่มให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคม20ขบวน เริ่ม15ก.ย.นี้

การรถไฟฯประกาศเพิ่มให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคม20ขบวน เริ่ม15ก.ย.นี้


ข่าวแนะนำ