TNN online GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ ช่วงวันที่ 8-14 มี.ค.เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงสุด!

TNN ONLINE

สังคม

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ ช่วงวันที่ 8-14 มี.ค.เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงสุด!

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ ช่วงวันที่ 8-14 มี.ค.เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงสุด!

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA เตือน "เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน" พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงสุด ช่วงวันที่ 8-14 มี.ค.64 โดยพื้นที่ที่ควรจับตาเป็นพิเศษ คือ ลำปาง และ น่าน เนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและสภาพพื้นผิวแห้งแล้งอาจจะทำให้เกิดประกายไฟได้ง่าย

วันนี้ (9 มี.ค.64) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วง 8-14 มีนาคม 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก และ แม่ฮ่องสอน ตามลำดับ ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ

โดยพื้นที่ที่ควรจับตาเป็นพิเศษ คือ ลำปาง และ น่าน เนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและสภาพพื้นผิวแห้งแล้งอาจจะทำให้เกิดประกายไฟได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ ช่วงวันที่ 8-14 มี.ค.เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงสุด!


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง