TNN online เช็กก่อนเดินทาง! รฟท.ประกาศงดให้บริการ 57 ขบวน ตั้งแต่ 26 ม.ค.นี้

TNN ONLINE

สังคม

เช็กก่อนเดินทาง! รฟท.ประกาศงดให้บริการ 57 ขบวน ตั้งแต่ 26 ม.ค.นี้

เช็กก่อนเดินทาง! รฟท.ประกาศงดให้บริการ 57 ขบวน ตั้งแต่ 26 ม.ค.นี้

รฟท.ประกาศงดให้บริการขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่น ขบวนรถชานเมือง 57 ขบวน ที่ไม่ได้วิ่งในชั่วโมงเร่งด่วน ตั้งแต่ 26 ม.ค.นี้ จากสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (24ม.ค.64) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยง หรือชะลอการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ การรถไฟฯ จึงต้องปรับการให้บริการเดินรถใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ ศบค. โดยมีการงดการให้บริการขบวนรถเชิงสังคม ได้แก่ ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่น และขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน จำนวน 57 ขบวน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนการให้บริการการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพิจารณางดเดินรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อย หรือเป็นขบวนรถที่มีความจำเป็นไม่มากต่อประชาชนและไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน โดยการรถไฟฯ ยังมีขบวนรถโดยสารให้บริการรองรับการเดินทางของประชาชนในทุกเส้นทางอย่างครบถ้วน

อีกทั้งการรถไฟฯ ยังได้มีการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม  กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ สามารถกรอกข้อมูลการเดินทางแทนได้

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

เช็กก่อนเดินทาง! รฟท.ประกาศงดให้บริการ 57 ขบวน ตั้งแต่ 26 ม.ค.นี้

สำหรับขบวนรถเชิงสังคมที่งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ประกอบด้วย

สายเหนือ จำนวน  13 ขบวน 

- ขบวนรถธรรมดาที่  207/208   กรุงเทพ – นครสวรรค์ - กรุงเทพ

- ขบวนรถธรรมดาที่  209/210   กรุงเทพ – บ้านตาคลี - กรุงเทพ

- ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212   กรุงเทพ – ตะพานหิน - กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่  303/304   กรุงเทพ – ลพบุรี - กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่  317/318   กรุงเทพ – ลพบุรี - กรุงเทพ

- ขบวนรถท้องถิ่นที่  401/402   ลพบุรี – พิษณุโลก - ลพบุรี

- ขบวนรถท้องถิ่นที่  409        อยุธยา - ลพบุรี

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 ขบวน 

- ขบวนรถธรรมดาที่  233/234   กรุงเทพ – สุรินทร์ - กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340   กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ

- ขบวนรถท้องถิ่นที่  417/416   นครราชสีมา – อุดรธานี - นครราชสีมา

- ขบวนรถท้องถิ่นที่  419/420   นครราชสีมา – อุบลราชธานี - ลำชี

- ขบวนรถท้องถิ่นที่  423/424   ลำชี – สำโรงทาบ - นครราชสีมา

- ขบวนรถท้องถิ่นที่  427/428   นครราชสีมา – อุบลราชธานี - นครราชสีมา

-ขบวนรถท้องถิ่นที่  433/434   ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย

- ขบวนรถท้องถิ่นที่  437/438   ชุมทางแก่งคอย – ลำนารายณ์ – ชุมทางแก่งคอย

ขบวนรถท้องถิ่นที่  439/440   ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่  - ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ จำนวน 12 ขบวน 

- ขบวนรถธรรมดาที่  251/252   ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี

- ขบวนรถธรรมดาที่  259/260   ธนบุรี – น้ำตก - ธนบุรี

- ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262   กรุงเทพ – หัวหิน - กรุงเทพ

- ขบวนรถท้องถิ่นที่  455/456  นครศรีธรรมราช – ยะลา - นครศรีธรรมราช

- ขบวนรถรวมที่  485/486   ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก

- ขบวนรถรวมที่  489/490   สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี 

สายตะวันออก จำนวน 14 ขบวน 

- ขบวนรถธรรมดาที่  275/276   กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ

- ขบวนรถธรรมดาที่  277/278   กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ

- ขบวนรถธรรมดาที่  279/280   กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ

- ขบวนรถธรรมดาที่  281/282   กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่  367/368   กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่  379/380   กรุงเทพ - หัวตะเข้ - กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่  389/390   กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ


เช็กก่อนเดินทาง! รฟท.ประกาศงดให้บริการ 57 ขบวน ตั้งแต่ 26 ม.ค.นี้

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง