TNN online โพลเผยผู้ใหญ่มองเด็กยุคใหม่เก่งโซเชียล-แต่ขาดเหตุผล

TNN ONLINE

สังคม

โพลเผยผู้ใหญ่มองเด็กยุคใหม่เก่งโซเชียล-แต่ขาดเหตุผล

โพลเผยผู้ใหญ่มองเด็กยุคใหม่เก่งโซเชียล-แต่ขาดเหตุผล

สวนดุสิตโพลเผยเด็กไทยเก่งโซเชียล-เชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ขาดทักษะคิดวิเคราะห์

วันนี้ ( 9 ม.ค.64 )สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "เด็กไทยในสายตาประชาชน" โดยประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเด็กไทยมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีจุดเด่นคือเก่งเรื่องเทคโนโลยี แต่อยากให้เด็กพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ สำหรับสิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กไทยนั้นคือการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องดูแลเรื่องสุขภาพของเด็กมากขึ้น

"จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่นั้นมองว่าเด็กไทยมีความมั่นใจในตัวเอง ฉลาด เรียนรู้เร็ว เก่งเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และอยากให้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลให้มากขึ้น


ทั้งนี้โควิด-19 ก็ทำให้การดำเนินชีวิตของเด็กได้รับผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การใช้ชีวิต ครอบครัว รวมถึงสภาพจิตใจด้วย ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะจัดเตรียมมาตรการเยียวยากลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็ยังต้องหันมาใส่ใจให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กด้วยเช่นกัน" เอกสารเผยแพร่ ระบุ
  

ทั้งนี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวจากประชาชนทางออนไลน์จำนวนทั้งสิ้น 1,377 คน ระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค.ที่ผ่านมา


โพลเผยผู้ใหญ่มองเด็กยุคใหม่เก่งโซเชียล-แต่ขาดเหตุผล


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง