TNN เตือนระวัง อ้างเป็นหน่วยงานรัฐ “หลอกติดตั้งแอปดูดเงิน” สูญเงินมากกว่า 1 ล้านบาท

TNN

สังคม

เตือนระวัง อ้างเป็นหน่วยงานรัฐ “หลอกติดตั้งแอปดูดเงิน” สูญเงินมากกว่า 1 ล้านบาท

เตือนระวัง อ้างเป็นหน่วยงานรัฐ “หลอกติดตั้งแอปดูดเงิน” สูญเงินมากกว่า 1 ล้านบาท

ดีอีเตือนระวัง อ้างเป็นหน่วยงานรัฐ “หลอกติดตั้งแอปดูดเงิน” สูญเงินกว่า 1.25 ล้าน แนะตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดให้แน่ชัด ก่อนตัดสินใจทำธุรกรรม

นางสาววงศ์อะเคื้อ บุญศล โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 13-16 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์ AOC 1441 (Anti Online Scam Operation Center) ได้มีรายงานเคสตัวอย่างอาชญากรรมออนไลน์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวง จำนวน 5 เคส ประกอบด้วย


คดีที่ 1 หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบโทรศัพท์เพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์ มูลค่าความเสียหาย 102,166 บาทบาท ผู้เสียหายเคยติดต่อธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายไว้ ต่อมาได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพผ่านช่องทางโทรศัพท์ อ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดเชียงราย ให้ผู้เสียหายดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน กรมที่ดิน เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลเอกสารความถูกต้อง โดยส่งลิงก์ http://dol.oy-th.cc มาให้ และให้ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ต่อมาภายหลังผู้เสียหายเช็คยอดเงินในบัญชีของตนเองพบว่าได้ถูกโอนออกไป จึงเชื่อว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอก

           

คดีที่ 2 หลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบโทรศัพท์เพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์ มูลค่าความเสียหาย 70,147 บาทบาท โดยผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพผ่านช่องทางโทรศัพท์ อ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ จังหวัดลำพูน พื้นที่เขต 2 แจ้งว่าผู้เสียหายได้รับเงินบำเหน็จ โดยส่งลิงก์ให้ผู้เสียหาย ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันพร้อมกรอกยืนยันข้อมูลตัวตนแล้วจะโอนเงินให้ ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงติดตั้งและทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ต่อมาภายหลังผู้เสียหายเช็คยอดเงิน ในบัญชีของตนเองพบว่าได้ถูกโอนออกไป จึงเชื่อว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอก


คดีที่ 3 หลอกลวงให้กู้เงิน มูลค่าความเสียหาย 462,305 บาท ผู้เสียหายพบเห็นโฆษณาสินเชื่อเงินกู้ออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook ชื่อเพจปลอม TTB cash2go จึงทักข้อความไปสอบถามเพื่อต้องการกู้เงิน จำนวน 80,000 บาท มิจฉาชีพ ให้เพิ่มเพื่อนผ่านช่องทาง Line และให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลแบบฟอร์มการขอสินเชื่อ ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ภายหลังแจ้งว่ามีการกรอกข้อมูลผิดพลาด จึงทำให้ระบบไม่สามารถทำรายการได้ให้โอนเงินเพื่อทำการแก้ไขในระบบ ผู้เสียหายโอนเงินไปทั้งหมด 3 ครั้ง จนครั้งที่ 4 ผู้เสียหายไม่โอนไปให้และเชื่อว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอก


คดีที่ 4 หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่าความเสียหาย 546,190 บาท บาท ผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพหลอกชักชวนให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัลอ้างผลตอบแทนกำไรสูง โดยส่งลิงก์ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการเทรดเหรียญและมีการแนะนำในการลงทุน ในระยะแรกได้รับผลตอบแทนจริง ต่อมาภายหลังให้โอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ ผู้เสียหายเชื่อว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอก


คดีที่ 5 หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ มูลค่าความเสียหาย 70,000 บาทผู้เสียหายรู้จักมิจฉาชีพผ่านช่องทาง Line พูดคุยจนสนิทใจได้ชักชวนไปทำงานต่างประเทศด้วยกัน โดยอ้างว่าจะเป็นคนดำเนินการต่าง ๆ ให้ทั้งหมด ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินไปให้ ตามที่ได้ตกลงกัน เมื่อถึงวันเวลานัดหมายที่จะมารับเพื่อเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ ไม่มารับและไม่สามารถติดต่อได้ ผู้เสียหายเชื่อว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอก

    

สำหรับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง 5 คดี รวม 1,250,808 บาท ผลการดำเนินงานของ ศูนย์ AOC 1441 ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่  16 มิถุนายน 2567 มีตัวเลขสถิติผลการดำเนินงานดังนี้


1. สายโทรเข้า 1441 จำนวน 50,072 สาย / เฉลี่ยต่อวัน 3,261 สาย

2. ระงับบัญชีธนาคาร จำนวน 93,957 บัญชี / เฉลี่ยต่อวัน 1,037 บัญชี

3. ระงับบัญชีตามประเภทคดีสูงสุด 5 ประเภท ได้แก่ 

(1) หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ 59,105 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 30.47 

(2) หลอกลวงหารายได้พิเศษ 44,714 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 23.05 

(3) หลอกลวงลงทุน 33,358 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 17.20 

(4) หลอกลวงให้กู้เงิน 15,292 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 7.88 

(5) หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล 1 13,505 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 6.96 

คดีอื่นๆ 27,983 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 14.44)


จากเคสตัวอย่างจะเห็นได้ว่า มิจฉาชีพได้อ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ โดยใช้อุบายหลอกให้ติดตั้งแพลตฟอร์ม เพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายกรอกยืนยันข้อมูลส่วนตัว ก่อนที่จะโอนเงินของผู้เสียหายออกไปจากบัญชี ขณะที่บางเคส เป็นการหลอกลวงกู้เงินและให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งกรณีเหล่านี้ หากไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดก็อาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ 


ดังนั้นจึงขอเตือนประชาชน ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน หรือสอบถามข้อมูลจากธนาคารหรือบริษัทสินทรัพย์ที่น่าเชื่อให้แน่ชัด ก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆ 


อย่างไรก็ตาม ดีอี ได้เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์ ผ่านศูนย์ AOC 1441 เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ หากประชาชนโดนหลอกออนไลน์ โทรแจ้งดำเนินการ ระงับ อายัดบัญชี AOC 1441ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ