TNN ยกระดับโอท็อปไทยสู่ตลาดสากล สร้างซอฟต์พาวเวอร์และรายได้สู่ชุมชน

TNN

สังคม

ยกระดับโอท็อปไทยสู่ตลาดสากล สร้างซอฟต์พาวเวอร์และรายได้สู่ชุมชน

ยกระดับโอท็อปไทยสู่ตลาดสากล สร้างซอฟต์พาวเวอร์และรายได้สู่ชุมชน

ยกระดับโอท็อปไทยสู่ตลาดสากล สร้างซอฟต์พาวเวอร์และรายได้สู่ชุมชน


ในยุคที่เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างก้าวกระโดด การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงตลาดโลกออนไลน์ จึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับท้องถิ่น และ "โชว์ บาย เชนธนา" ภายใต้การนำของ นายธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ หรือ เชน ธนา ก็ได้เล็งเห็นโอกาสนี้ จึงเริ่มลงมือเดินหน้าผลักดันสินค้าโอท็อปให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย


เสาะหาสินค้าชุมชนคุณภาพ เพื่อยกระดับสู่สากล

เชน ธนา ได้มุ่งมั่นเสาะแสวงหาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ ทำจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของไทย โดยลงพื้นที่ไปแล้วใน 5 จังหวัด ทั้งพิษณุโลก เชียงราย พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และนนทบุรี ซึ่งพบสินค้าโดดเด่นหลากหลายที่พร้อมจะยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อนำเสนอสู่ตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะสินค้าอาหารขึ้นชื่อของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีศักยภาพสูงในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ยกระดับโอท็อปไทยสู่ตลาดสากล สร้างซอฟต์พาวเวอร์และรายได้สู่ชุมชน

จัดโปรโมชันเจาะตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายให้ชุมชน

นอกจากการคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพแล้ว การทำการตลาดให้ตรงกับความต้องการและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ก็เป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มยอดขาย ซึ่งทาง "โชว์ บาย เชนธนา" ได้นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาจัดเป็นชุดสินค้า พร้อมโปรโมชันพิเศษ เช่น ชุดสินค้าจาก จ.สิงห์บุรี ในราคา 699 บาท พร้อมจัดส่งฟรี เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค ซึ่งนอกจากจะช่วยอุดหนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังสามารถกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม


ยกระดับโอท็อปไทยสู่ตลาดสากล สร้างซอฟต์พาวเวอร์และรายได้สู่ชุมชน


สร้างซอฟต์พาวเวอร์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การสนับสนุนและพัฒนาสินค้าโอท็อปให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จะเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจแห่งภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการและได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดโลก การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นี้ จะนำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ เชน ธนา ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง


การยกระดับสินค้าโอท็อปของไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ก้าวสู่ตลาดโลก ด้วยการนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ถือเป็นการปั้นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งความมุ่งมั่นและแนวทางของ "โชว์ บาย เชนธนา" นับเป็นต้นแบบที่น่าจับตามอง ในการขับเคลื่อนศักยภาพและโอกาสของสินค้าชุมชน เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอัลบัมรูปภาพ 7ภาพ

ข่าวแนะนำ